Zadruga Vlasnika Šuma Tvrtke

Aktivnosti: Zadruga vlasnika šuma Broj uposlenih: 21-50 Očistiti sve
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Vlasnici šume , Zadruga vlasnika šuma
  • FSC
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Mašina za rendisanje , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Proizvođači drvenih peleta , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Pilana četinara , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Uvoznik drveta , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
  • FSC
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Pilana tropskih lišćara , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Proizvođač interijera namještaja , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Dostava, prijevoz, itd. , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Vlasnici šume , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Broker / trgovac , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Visoko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
  • ISO (9000 ou 14001) ISPM 15
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Šumski sakupljač - izvođač radova sječa , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Šumski sakupljač - izvođač radova sječa , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje