Zadruga Vlasnika Šuma Tvrtke

Aktivnosti: Zadruga vlasnika šuma Očistiti sve
 • 101-200 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Proizvođač drvenih briketa , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Druga glavna aktivnost , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 51-100 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
  • PEFC
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 11-20 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Šumski sakupljač - izvođač radova sječa , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 51-100 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 51-100 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Vlasnici šume , Zadruga vlasnika šuma
  • FSC
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 1-5 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Vlasnici šume , Zadruga vlasnika šuma
  • FSC
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 201-500 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Proizvođač drvenih čipova , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 11-20 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 11-20 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Proizvođači ogrjevnih drva , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 1-5 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
  • PEFC
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 1-5 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
  • PEFC FSC
 Stopa odgovora:
Srednje
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 11-20 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Visoko
 • 51-100 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Izvoznik trupaca , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 11-20 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Šumski sakupljač - izvođač radova sječa , Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 Stopa odgovora:
Srednje