Jela Abies Alba Lamibois, LVL Proizvođači Tvrtke

Vrste: Jela (Abies alba) Aktivnosti: Lamibois, LVL proizvođači Očistiti sve
 • 11-20 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Izvoznik drveta , Lamibois, LVL proizvođači
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 51-100 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Izrađivac kabineta, stolarija za namještaj , Lamibois, LVL proizvođači
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Pilana četinara , Lamibois, LVL proizvođači
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Proizvodnja drugih drvnih proizvoda , Lamibois, LVL proizvođači
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 11-20 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Pilana lišćara , Lamibois, LVL proizvođači
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Izvođači / Graditelji , Lamibois, LVL proizvođači
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Lamibois, LVL proizvođači
 Stopa odgovora:
Srednje
 • 1-5 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Uokviravanje drvenih kuća, proizvođači drvene kontstrukcije za kuće , Lamibois, LVL proizvođači
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Uvoznik drveta , Lamibois, LVL proizvođači
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Proizvođači drvenih peleta , Lamibois, LVL proizvođači
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Uvoznik drveta , Lamibois, LVL proizvođači
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  proizvođači prozora , Lamibois, LVL proizvođači
  • ISO (9000 ou 14001)
 Stopa odgovora:
Nisko
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Uokviravanje drvenih kuća, proizvođači drvene kontstrukcije za kuće , Lamibois, LVL proizvođači
 Stopa odgovora:
Nisko