Holandija ponuda

Član: Holandija Očistiti sve
 • Ponuda
  18201329
  25 Apr 2018 04:00
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Jatoba

 • Debljina Širina Kvalitet
  27/33/40/52 mm 80/105/130/155/255 mm FAS
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Jatoba (Courbaril, Locust), Količina: 7 - 7 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1600/1700/1800/1950/2200/2300/2750/3000/3050/3200/3400/4450/4500/4900 mm
 • Holandija
 • Ponuda
  18201331
  25 Apr 2018 04:00
 • Okrajčena Daska, Bijeli Jasen

 • Debljina Širina Kvalitet
  27 mm 130/155/180/310 mm FAS
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Količina: 5 - 5,5 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1650/1900/2000/2100/2450/2800/3000/3050/3200/3350/3700 mm
 • Holandija
 • Ponuda
  18201336
  25 Apr 2018 04:00
 • Okrajčena Daska, Curupixa

 • Debljina Širina Kvalitet
  27/33 mm 105/130/155 mm FAS
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Curupixa, Količina: 6,5 - 7 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1850/2000/2150/2200/2400/2450/2600/2800/3000/4350 mm
 • Holandija
 • Ponuda
  18201337
  25 Apr 2018 04:00
 • Okrajčena Daska, Bukva

 • Debljina Širina Kvalitet
  27 mm 130/155/180/205/280 mm FAS
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 2,5 - 2,5 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1850/2300/2450/2700/3050 mm
 • Holandija
 • Ponuda
  18201340
  25 Apr 2018 04:00
 • Okrajčena Daska, Cumaru

 • Debljina Širina Kvalitet
  27 mm 205 mm FAS
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Cumaru (Almendrillo, Shihuahuaco), Količina: 1,30 - 1,30 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1550/3050 mm
 • Holandija
 • Ponuda
  18200423
  23 Apr 2018 04:00
 • Okrajčena Daska, Cumaru

 • Debljina Širina Kvalitet
  27 mm `230 mm FAS
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Cumaru (Almendrillo, Shihuahuaco), Količina: 4,5 - 5 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2500-4050 mm
 • Holandija
 • Ponuda
  18200431
  23 Apr 2018 04:00
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi

 • Debljina Širina Kvalitet
  27 mm 205 mm FAS
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Muiracatiara, Količina: 2,5 - 3 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1450-3050 mm
 • Holandija
 • Ponuda
  18199518
  23 Apr 2018 04:00
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Niové

 • Debljina Širina Kvalitet
  33 mm 130 mm FAS
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Niové (M'Bonda, Bokapi, Menga-Menga), Količina: 850 - 884 komada Spot - 1 put , Dužina: 2100/2400/2700/3300/3600/4200/4500/4800 mm
 • Holandija
 • Ponuda
  18199524
  23 Apr 2018 04:00
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Azobé

 • Debljina Širina Kvalitet
  80 mm 150 mm FAS
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Azobé (Bongossi, Ekki), Količina: 1700 - 1710 komada Spot - 1 put , Dužina: 2000/2250/2300/2600/2700/3000/3500/3800/4000/4500/5000/5500/6000 mm
 • Holandija
 • Ponuda
  18199515
  23 Apr 2018 04:00
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Amarante - Purpleheart

 • Debljina Širina Kvalitet
  52 mm 255/310 mm FAS
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Amarante - Purpleheart, Količina: 280 - 286 komada Spot - 1 put , Dužina: 3050/3650/4000/4300/4600/4900/5200/5500/6400 mm
 • Holandija
 • Ponuda
  18199505
  23 Apr 2018 04:00
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Maçaranduba

 • Debljina Širina Kvalitet
  33 mm 155 mm FAS
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Maçaranduba (Bulletwood, Beefwood, Quinilla), Količina: 700 - 712 komada Spot - 1 put , Dužina: 1050 mm
 • Holandija
 • Ponuda
  18199508
  23 Apr 2018 04:00
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Anđelika

 • Debljina Širina Kvalitet
  200 mm 200 mm FAS
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Anđelika (Teck de Guyane, Basralocus, Angelica do Para, Tapaiuna), Količina: 90 - 96 komada Spot - 1 put , Dužina: 5800 mm
 • Holandija
 • Ponuda
  18194012
  23 Apr 2018 04:00
 • Crveni Zapadni Kedar

 • Debljina Širina Kvalitet
  33 mm 205 mm nr 2 clear&better
 • Vrsta drveta: Crveni zapadni Kedar (WRC), Količina: 10 - 15 m3 Spot - 1 put , Dužina: 365 / 430 / 490 / 610 cm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
 • Cijena: EUR 950 per m3
 • EXW , Holandija
 • Ponuda
  18199502
  23 Apr 2018 04:00
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Maçaranduba

 • Debljina Širina Kvalitet
  70 mm 70 mm FAS
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Maçaranduba (Bulletwood, Beefwood, Quinilla), Količina: 190 - 195 komada Spot - 1 put , Dužina: 2500/2700 mm
 • Holandija
 • Ponuda
  18194015
  23 Apr 2018 04:00
 • Crveni Zapadni Kedar

 • Debljina Širina Kvalitet
  33 mm 255 mm nr 2 clear&better
 • Vrsta drveta: Crveni zapadni Kedar (WRC), Količina: 8,7 - 8,7 m3 Spot - 1 put , Dužina: 430 / 490 cm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
 • Cijena: EUR 1050 per m3
 • EXW , Holandija
 • Ponuda
  18194018
  23 Apr 2018 04:00
 • Crveni Zapadni Kedar

 • Debljina Širina Kvalitet
  33 mm 310 mm nr 2 clear&better
 • Vrsta drveta: Crveni zapadni Kedar (WRC), Količina: 10,65 - 10,65 m3 Spot - 1 put , Dužina: 430 / 490 cm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
 • Cijena: EUR 1050 per m3
 • EXW , Holandija
 • Ponuda
  18194021
  23 Apr 2018 04:00
 • Crveni Zapadni Kedar

 • Debljina Širina Kvalitet
  18 mm 176 mm nr 2 clear&better
 • Vrsta drveta: Crveni zapadni Kedar (WRC), Količina: 10 - 120 m3 Spot - 1 put , Dužina: 185 / 245 / 365 / 430 / 490 / 550 / 610 cm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
 • Cijena: EUR 3,95 per m
 • EXW , Holandija
 • Ponuda
  18194861
  23 Apr 2018 04:00
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Teak

 • Debljina Širina Kvalitet
  27 mm 80+ mm FAS
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Teak, Količina: 20 - 20 m3 Spot - 1 put , Dužina: 150-305 cm
 • Holandija
 • Ponuda
  18194894
  23 Apr 2018 04:00
 • Friza, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  27 mm 105 mm I
 • Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 150 - 150 m3 Spot - 1 put , Dužina: 70 & 100 cm
 • Holandija
 • Ponuda
  18194892
  23 Apr 2018 04:00
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Azobé

 • Debljina Širina Kvalitet
  100 mm 100 mm FAS
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Azobé (Bongossi, Ekki), Količina: 271 - 271 komada Spot - 1 put , Dužina: 150 & 275 cm
 • Holandija
 • Ponuda
  18194890
  23 Apr 2018 04:00
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Azobé

 • Debljina Širina Kvalitet
  90 mm 90 mm FAS
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Azobé (Bongossi, Ekki), Količina: 882 - 882 komada Spot - 1 put , Dužina: 150 & 200 cm
 • Holandija
 • Ponuda
  18194863
  23 Apr 2018 04:00
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Teak

 • Debljina Širina Kvalitet
  52 mm 80+ mm FAS
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Teak, Količina: 10 - 10 m3 Spot - 1 put , Dužina: 185-305 cm
 • Holandija
 • Ponuda
  18194876
  23 Apr 2018 04:00
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Teak

 • Debljina Širina Kvalitet
  80 mm 105+ mm FAS
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Teak, Količina: 5 - 5 m3 Spot - 1 put , Dužina: 185-350 cm
 • Holandija
 • Ponuda
  18194882
  23 Apr 2018 04:00
 • Okrajčena Daska, Ariš

 • Debljina Širina Kvalitet
  18 mm 145 mm FSC mix Credit
 • Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Porijeklo: Rusija, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 670 - 670 komada Spot - 1 put , Dužina: 400 cm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
 • Cijena: EUR 2,50 per m
 • EXW , Holandija
 • Ponuda
  18194884
  23 Apr 2018 04:00
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Niové

 • Debljina Širina Kvalitet
  80 mm 80 mm FAS
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Niové (M'Bonda, Bokapi, Menga-Menga), Količina: 480 - 480 komada Spot - 1 put , Dužina: 240 cm
 • Holandija
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju