Pilana Lipa

Adresa
Brače Radića BB, 31421 Đakovačka satnica
Hrvatska
  • Uposlenici
    21-50
  • TVA
    44900111500
  • Datum kreiranja
    1989
  • Član od
    03/01/2007

Specifične informacije

Ostale djelatnosti
  • Rezanje ,
  • Kantovanje ,
  • Masivne ploče - nastavljene - lijepljene ,
  • Stepeništa ,
  • Parket - drv. Pod (šipod) ,
  • Decking - terase ,
  • Izrađivac kabineta, stolarija za namještaj ,
  • Ogrevno drvo ,
  • Trijeska - piljevina - pločice - kora ,
  • Granulati ogrejnog drveta ,
  • Proizvođač paleta ,
  • Ambalaža od drveta za prehramb. amb. ,
  • Pallet/Packaging elements supplier ,
  • Tradicinalne grede ,
  • Posrednici - posrednik drveta ,
  • Agenti - posrednici ,
  • Izvoznici ,
  • Fazonsko rezanje - prema listi ,
  • Način sušenja ,
  • Certifikati (ISO,FSC,PEFC,…) ,
  • Prevoz - otprema - logistika ,
  • Autsorsing proizvodnje drvenih proizvoda ,
  • Distributeri - uvoznici - distributeri mašina ,
  • Preprodavci polovnih mašina za obradu drveta ,
  • Usluge održavanja i opravki

Prodaje

Tip

  • Šume I Trupce
    • Uspravno Stablo
    • Pilanska Građa
      • Za Rezanje
      • Mljevenje,Sitnjenje
      • Konusno oblikovani okrugle grede
    • Trupaca Od Mekog Drveta
      • Za Rezanje
      • Građevinske okrugle grede
    • Šumsko gazdinstvo
  • Stablo Za Rezanje I Projektiranje
    • Liščari (Evrope,Sjeverne Amerike)
      • Rekostituisani Bulovi
        • Samica,
        • Rekonstituisani Bulovi
        • Polusamica
      • Rezanja
        • Okrajčena Daska
        • Četvrtače
        • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi
        • Friza
    • Četinari
      • Rekostituisani Bulovi
        • Samica,
        • Rekonstituisani Bulovi
        • Polusamica
      • Rezanja
        • Četvrtače
        • Grede
        • Friza
        • Lajsne,Krovne Letve
        • Bačve, Dužice
  • Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci
    • Drvno Iverje - Kora Drveta - Rezano Drvo - Piljevina - Strugotina
      • Piljevina Iz Pilane
  • Palete, Ambalaža I Ambalažno Drvo
    • Palete - Pakovanje
      • Evro Paleta - EPAL
  • Drvne Komponente, Ukrasi, Vrata I Prozori
    • Drvne komponente
      • Gazišta Stepeništa
  • Podovi I Vanjski Brodski Podovi
    • Parket, Podovi Od Punog Drveta
      • Parket Sa Perima I Utorima
  • Strojevi, Strojna Oprema I Kemikalije
    • Oprema Za Šumu I Žetvu
      • Strugač - Cepač - Skidač Kore
        • Cepač Drveta
      • Ulična Vozila
        • Kamion
        • Kamion Za Prevoz Dužih Stabala
        • Prikolica
        • Niski Utovarivač
    • Strojevi Za Obradu Drveta
      • Kompletna Proizvodna Linija
        • Linija Za Proizvodnju Parketa
        • Pilana
      • Alati I Oprema
        • Sistemi Za Drobljenje
      • Log conversion and resawing machines
        • Horizontalna Tračna Pila Za Trupce
  • Usluge I Poslovi
    • Ostale Usluge
      • Šumarstvo
    • Drvne Usluge
      • Obrađeno Drvo
      • Usluge Testerisanja
    • Usluge Transporta
      • Drumski Transport

Vrsta drveta

  • Evropski lišćari
    • Bagrem
    • Jova
      • Uobičajena crna joha
    • Jasen
      • Bijeli jasen
    • Bukva
    • Trešnja
    • Grab
    • Javor
      • Javor
    • Hrast
      • Hrast
      • Turski hrast (hrast cer)
    • Šljiva
    • Topola
      • Crna topola
      • Topola
    • Tilia (drvo zelenog limuna)
    • Orah
  • Europsko meko drvo (četinari)
    • Smreka
      • Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
  • Sjeverno-američki lišćari
    • Crni orah

Kupvine

Purchase volume 5000-10000

Tip

  • Šume I Trupce
    • Uspravno Stablo
    • Šumsko gazdinstvo
  • Strojevi, Strojna Oprema I Kemikalije
    • Strojevi Za Obradu Drveta
      • Oštrenje I Održavanje Mašina
        • Sharpening Machine
      • Alati I Oprema
        • Maziva
      • Drying, Steaming and impregnation of solid timber
        • Parionice
      • Conveyors, storage and material handling
        • Utovarivač

Vrsta drveta

  • Evropski lišćari
    • Jova
      • Uobičajena crna joha
    • Jasen
      • Bijeli jasen
    • Trešnja
    • Grab
    • Javor
      • Javor
    • Hrast
      • Hrast
      • Turski hrast (hrast cer)
    • Šljiva
    • Topola
      • Crna topola
      • Topola
    • Orah
  • Europsko meko drvo (četinari)
    • Smreka
      • Jela (Picea abies)-Bjelo drvo