1 - 25 od 38 резултати za "Mini gater"
 • anoniman
 • Rumunija
 • DAP , Rumunija
 • Rumunija
 • anoniman
 • Indija
 • Ponuda
  17912520
  27 Oct 2017 08:03
 • wood gates

 • Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Rumunija, Tip: Kapije, Količina: 200.0 - 201.0 m3 mesečno
 • Rumunija
 • Ponuda
  18208570
  16 Mar 2018 04:17
 • Pilanska Građa

 • Proizvod: gater, foc, Vrsta drveta: --, Kvalitet: --, Količina: 21,4 m3 Spot - 1 put , Prečnik: -- mm, Dužina: -- mm
 • Ponuda
  18208569
  16 Mar 2018 04:14
 • Jela , Jela -Bjelo Drvo

 • Proizvod: gater + foc, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 286,53 m3 Spot - 1 put , Prečnik: -- cm, Dužina: -- mm, Kvalitet: AB
 • Rumunija
 • Ponuda
  18198958
  06 Jan 2018 16:10
 • Za Rezanje, Topola Klon L214

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Topola klon l214, Porijeklo: Rumunija, Kvalitet: gater + furnir, Količina: - - -- m3 Spot - 1 put , Prečnik: 20-40 cm, Dužina: 3--8 m
 • anoniman
 • Rumunija
 • Ponuda
  18186236
  27 Sep 2017 09:04
 • Pilanska Građa

 • Proizvod: gater + furnir, Vrsta drveta: cires, gorun, fag, sorb, Kvalitet: gater + furnir, Količina: -- m3 Spot - 1 put , Prečnik: -- cm, Dužina: -- m
 • anoniman
 • Rumunija
 • Potražnja
  18000856
  17 Feb 2018 19:49
 • Za Rezanje, Jela -Bjelo Drvo

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: -- m3 Spot - 1 put , Prečnik: 28+ cm, Dužina: -- m, Kvalitet: gater
 • Rumunija
 • Potražnja
  17987187
  01 Mar 2018 19:15
 • Za Rezanje, Jela , Jela -Bjelo Drvo

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 100 m3 mesečno, Prečnik: 35+ cm, Dužina: 3+ m, Kvalitet: Gater
 • Rumunija
 • Potražnja
  18038800
  27 Feb 2018 15:22
 • Za Rezanje, Fir/Spruce

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Fir/Spruce, Porijeklo: Rumunija, Količina: 50 m3 mesečno, Prečnik: 28+ cm, Dužina: 2+ m, Kvalitet: Gater
 • Rumunija
 • Ponuda
  18201588
  26 Jan 2018 15:19
 • Pilanska Građa

 • Proizvod: gater + foc, Vrsta drveta: plop alb, Porijeklo: Rumunija, Kvalitet: gater + foc, Količina: -- m3 Spot - 1 put , Prečnik: 30+ cm, Dužina: 2+ m
 • Rumunija
 • Potražnja
  18154114
  29 Jan 2018 16:28
 • Za Rezanje, Jela , Jela -Bjelo Drvo

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1 kamion Spot - 1 put , Prečnik: 28+ cm, Kvalitet: gater
 • anoniman
 • Rumunija
 • Potražnja
  18014750
  03 Mar 2018 13:08
 • Za Rezanje, Jela , Jela -Bjelo Drvo

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Rumunija, Količina: 500 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 20-30 cm, Dužina: 2.2 m, Kvalitet: gater
 • Rumunija
 • Potražnja
  18001841
  25 Feb 2018 11:44
 • Za Rezanje, Fir/Spruce

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Fir/Spruce, Količina: 160-180 m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: -- m, Kvalitet: Gater
 • Rumunija
 • Potražnja
  17986806
  26 Dec 2017 14:01
 • Za Rezanje, Jela , Jela -Bjelo Drvo

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Rumunija, Količina: 100 m3 mesečno, Prečnik: 28+ cm, Dužina: 3+ m, Kvalitet: gater
 • Rumunija
 • Potražnja
  18170198
  24 Nov 2017 13:13
 • Za Rezanje, Jela , Jela -Bjelo Drvo

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: -- m3 Spot - 1 put , Prečnik: 25+ cm, Dužina: -- mm, Kvalitet: gater
 • Rumunija
 • Potražnja
  17999004
  13 Feb 2018 05:42
 • Za Rezanje, Jela -Bjelo Drvo

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 20-30 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 25+ cm, Dužina: 2+ m, Kvalitet: Gater
 • Rumunija
 • Ponuda
  18152003
  28 Jan 2018 11:26
 • Proizvodnja, Rumunija

 • Tip: Posao Na Neodređeno Vreme, Funkcija: Proizvodnja, Polje aktivnosti: Pilana, Naziv posla: operator gater
 • Ponuda
  18200855
  20 Jan 2018 19:58
 • Za Rezanje, Bukva, Bagrem

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Bukva, Bagrem, Kvalitet: gater + furnir, Količina: < - 5000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: -- mm, Dužina: -- mm
 • Rumunija
 • Ponuda
  18160996
  20 Sep 2017 14:35
 • Pilanska Građa

 • Proizvod: gater + furnir, Vrsta drveta: fag, tei, frasin, Kvalitet: Saw logs, Količina: - m3 Spot - 1 put , Prečnik: 25+ cm
 • anoniman
 • Rumunija
 • Potražnja
  18057836
  25 Jan 2018 17:44
 • Za Rezanje, Douglas , Jela , Jela -Bjelo Drvo

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: -- m3 Spot - 1 put , Prečnik: 25+ cm, Dužina: -- mm, Kvalitet: gater
 • Rumunija
 • Potražnja
  18042317
  18 Jan 2018 11:11
 • Za Rezanje, Fir/Spruce

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Fir/Spruce, Porijeklo: Rumunija, Količina: 40-50 m3 mesečno, Prečnik: 28+ cm, Dužina: -- m, Kvalitet: gater
 • Rumunija