Vrsta drveta: Hrast Očistiti sve
 • Ponuda
  18139508
  18 Apr 2018 10:02
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  10-26 mm 10-20 mm A-B
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 1500-6000 mm
 • Ponuda
  18015589
  12 Apr 2018 14:36
 • Okrajčena Daska, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  4,4; 6,4 mm 145; 175; 190; 210; 228 mm RUSTIC A.
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 1 kamion mesečno, Dužina: 1200-1700-2000-2200-2500-2750-3000 mm
 • Potražnja
  18062195
  20 Apr 2018 13:36
 • Rekonstituisani Bulovi, Hrast

 • Debljina Dužina Kvalitet
  32; 50 mm 1500+ mm ABC
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 100 m3 mesečno
 • Rumunija
 • Potražnja
  18156473
  17 Apr 2018 10:07
 • Četvrtače, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  29 mm 65-87 mm AB
 • Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 270-620 mm
 • DAP , Rumunija
 • Rumunija
 • Potražnja
  18017009
  15 Apr 2018 13:01
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  70+ mm 120+ mm ---
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 1000+ m3 mesečno, Dužina: 1000+ mm
 • Rumunija
 • Potražnja
  18020204
  15 Apr 2018 09:51
 • Okrajčena Daska, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  25 mm 145-180 mm AB
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: -- m3 mesečno, Dužina: 630-1300 mm
 • Rumunija
 • Potražnja
  18022209
  03 Apr 2018 17:43
 • Okrajčena Daska, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  26 mm 100+ mm F 1a
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 20-200 m3 mesečno, Dužina: 1000+ mm
 • anoniman
 • Holandija
 • Ponuda
  17994116
  08 Apr 2018 04:02
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  120 mm 120 mm 0/I
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 30 m3 mesečno, Dužina: 2.00+ m
 • Njemačka
 • Ponuda
  17977033
  13 Apr 2018 13:31
 • Rekonstituisani Bulovi, Hrast, PEFC/FFC

 • Debljina Dužina Kvalitet
  35 mm 3-6 m B
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Njemačka, Količina: 25.0 - 50.0 m3 Spot - 1 put
 • Njemačka
 • Ponuda
  17994731
  05 Apr 2018 05:27
 • Okrajčena Daska, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  25; 38; 50; 70 mm 40; 45; 50 mm A
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 0.30-6.00 m
 • Ponuda
  18000154
  06 Apr 2018 04:01
 • Samica,, Hrast, PEFC/FFC

 • Debljina Dužina Kvalitet
  26 mm 2.50-3.00 m II/III
 • Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Njemačka, Količina: 2 40'kontejner mesečno
 • Njemačka
 • Ponuda
  18156030
  31 Mar 2018 18:30
 • Polusamica, Hrast

 • Debljina Dužina Kvalitet
  50 mm 2100+ mm AB
 • Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Hrast
 • Ponuda
  507656
  22 Mar 2018 17:02
 • Rekonstituisani Bulovi, Hrast

 • Debljina Dužina Kvalitet
  42-52 mm 4+ m A1
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Francuska, Količina: 150.0 - 200.0 m3, Širina: 50+ cm
 • Ponuda
  18064250
  31 Mar 2018 18:18
 • Rekonstituisani Bulovi, Hrast

 • Debljina Dužina Kvalitet
  27+ mm 2000+ mm ABC
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 100 m3 Spot - 1 put
 • Ponuda
  17989308
  14 Mar 2018 04:00
 • Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Hrast, PEFC

 • Debljina Širina Kvalitet
  16 cm 16 cm Schnittklasse S / Fachwerkqualität
 • Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: PEFC, Količina: 30 m3 mesečno, Dužina: 2.00+ m
 • Njemačka
 • Potražnja
  18160125
  15 Mar 2018 14:38
 • Rekonstituisani Bulovi, Hrast

 • Debljina Dužina Kvalitet
  26(29) mm 2100+ mm B A
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 100 m3 Spot - 1 put
 • Rumunija
 • Potražnja
  18159470
  04 Apr 2018 15:08
 • Samica,, Hrast, FSC

 • Debljina Dužina Kvalitet
  32; 40; 50 mm 2-4 m Clasa AB
 • Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 1000 m3 Spot - 1 put
 • Rumunija
 • Potražnja
  18060370
  07 Mar 2018 12:19
 • Samica,, Hrast

 • Debljina Dužina Kvalitet
  -- mm -- mm ABC
 • Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 100-200 m3 mesečno
 • Ponuda
  17990412
  31 Mar 2018 12:10
 • Rekonstituisani Bulovi, Hrast, FSC

 • Debljina Dužina Kvalitet
  25-80 mm 2-4 m BA, B1, B2
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Rumunija, Količina: 20.0 - 700.0 m3 mesečno, Širina: 100-500 mm
 • Rumunija
 • Potražnja
  18027187
  28 Feb 2018 04:05
 • Četvrtače, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  30 mm 55 mm ABC
 • Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 170-520 mm
 • Potražnja
  18050828
  21 Feb 2018 09:43
 • Okrajčena Daska, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  25 mm 12+ mm F2
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 20 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1500 mm
 • Potražnja
  18038012
  22 Feb 2018 07:21
 • Samica,, Hrast

 • Debljina Dužina Kvalitet
  30; 40; 50 mm 2-4 m A/B/
 • Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 1000 m3 mesečno
 • Rumunija
 • Ponuda
  18061768
  20 Feb 2018 04:00
 • Četvrtače, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  80; 100 mm 80; 100 mm F 1a
 • Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 17 m3 Spot - 1 put , Dužina: 500; 700; 750; 1200; 1500; 1800; 2000; 2500 mm
 • anoniman
 • Francuska
 • Potražnja
  18053035
  09 Feb 2018 10:22
 • Okrajčena Daska, Hrast

 • Debljina Širina Kvalitet
  29 mm 160-200 mm F A
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 180+ cm
 • Ponuda
  18142450
  12 Feb 2018 04:01
 • Samica,, Hrast

 • Debljina Dužina Kvalitet
  27 mm 2.2+ m B 2
 • Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Francuska, Količina: 30 m3 mesečno
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju