Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci Bukva

Vrsta drveta: Bukva Očistiti sve
Ponuda 18006206 20 Jun 2018 12:22

Bukva Drveni Briketi Rumunija

Tip: Drveni briketi, Porijeklo: Rumunija, Količina: 100 tona godišnje, Vrsta drveta: Bukva
SORTILEMN SA
Rumunija (Gherla)
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18017276 22 Jun 2018 16:42

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 100 m3 složen godišnje, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
DAP , Rumunija
Ponuda 18042786 19 Jun 2018 10:03

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: - m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
EXW , Rumunija
Potražnja 18065526 22 Jun 2018 04:01

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Holandija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 22 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Holandija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18054817 18 Jun 2018 14:21

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 1000 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 17974864 20 Jun 2018 11:21

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Porijeklo: Rumunija, Količina: 0.0 - 100.0 paleta mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Ponuda 17979402 20 Jun 2018 10:05

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Porijeklo: Rumunija, Količina: 250.0 - 250.0 m3 složen mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
DAP , Njemačka
Potražnja 18008552 20 Jun 2018 05:11

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 200 tona godišnje, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18027777 17 Jun 2018 04:01

Drva za ogrijev

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Porijeklo: Hrvatska, Količina: 300 paleta mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Hrvatska
Stopa odgovora:
Srednje
FCA , Hrvatska
Ponuda 18008112 19 Jun 2018 09:30

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Porijeklo: Rumunija, Količina: 10 paleta mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Ponuda 3627244 19 Jun 2018 09:28

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Porijeklo: Rumunija, Količina: 1.0 - 100.0 paleta Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Ponuda 18004515 15 Jun 2018 19:07

Bukva Drveni Ugljen FSC Rumunija

Tip: Drveni ugljen, Porijeklo: Rumunija, Količina: - tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
EXW , Rumunija
Potražnja 18053000 15 Jun 2018 04:00

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Belgija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 150 m3 složen Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Belgija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 17898816 10 Jun 2018 04:02

Bukva Drveni Briketi Poljska

Tip: Drveni briketi, Porijeklo: Poljska, Količina: 30.0 - 40.0 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Poljska
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 17973720 15 Jun 2018 08:05

Bukva Drveni Briketi Rumunija

Tip: Drveni briketi, Porijeklo: Rumunija, Količina: 200.0 - 300.0 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Ponuda 17866998 15 Jun 2018 08:00

Bukva Drvne Strugotine Rumunija

Tip: Drvne Strugotine, Porijeklo: Rumunija, Količina: 25.0 - 25.0 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18054351 15 Jun 2018 07:59

Bukva Drvne Strugotine Rumunija

Tip: Drvne Strugotine, Količina: 2 20'kontejner mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 17964623 15 Jun 2018 04:00

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Češka Republika

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Porijeklo: Češka Republika, Količina: 12000.0 - 14000.0 m3 godišnje, Vrsta drveta: Bukva
Češka Republika
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Češka Republika
Potražnja 18012895 11 Jun 2018 14:17

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Porijeklo: Rumunija, Količina: 80 m3 godišnje, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
DAP , Rumunija
Potražnja 18157954 11 Jun 2018 09:38

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Bosna I Hercegovina

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Porijeklo: Bosna i Hercegovina, Količina: 8 kamion mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Slovenija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18051392 07 Jun 2018 08:26

Bukva Drveni Peleti Austrija

Tip: Drveni peleti, Količina: 25.0 - 250.0 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Austrija
Stopa odgovora:
Visoko
Ponuda 18054349 15 Jun 2018 07:58

Bukva Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: 4 kamion mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 17988895 15 Jun 2018 04:00

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Poljska

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Porijeklo: Poljska, Količina: 20000 m3 godišnje, Vrsta drveta: Bukva
Poljska
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18066762 10 Jun 2018 12:35

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 100 m3 mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18147555 13 Jun 2018 08:38

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: - m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
CPT , Rumunija
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju