Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci Drva Za Potpalu Oblice Necepane

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Očistiti sve
Ponuda 18217082 16 Jun 2018 05:19

Jabuka, Šljiva, Kruška Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Porijeklo: Rumunija, Količina: 1000 - 18400 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jabuka, Šljiva, Kruška
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18220916 17 Jun 2018 18:36

Breza, Grab, Hrast Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Ukrajina

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 5 kamion Spot - 1 put , Vrsta drveta: Breza, Grab, Hrast
Slovačka
Stopa odgovora:
Visoko
Ponuda 18220892 17 Jun 2018 09:03

Breza, Hrast, Siva Joha Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Belarus

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Porijeklo: Belarus, Količina: 100 m3 mesečno, Vrsta drveta: Breza, Hrast, Siva joha
Belarus
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18197161 16 Jun 2018 18:12

Grab, Bukva, Breza Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 30 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Grab, Bukva, Breza
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Visoko
Ponuda 18220915 17 Jun 2018 18:36

Breza, Grab, Hrast Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Ukrajina

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 5 kamion Spot - 1 put , Vrsta drveta: Breza, Grab, Hrast
Slovačka
Stopa odgovora:
Visoko
Potražnja 18173365 15 Jun 2018 16:15

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 40-60 m3 mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Visoko
Ponuda 18160158 15 Jun 2018 07:59

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Porijeklo: Rumunija, Količina: 100 - 500 m3 mesečno, Vrsta drveta: Bukva
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Visoko
Ponuda 18220606 14 Jun 2018 13:15

Grab, Bukva, Hrast Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: -- m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Grab, Bukva, Hrast
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
EXW , Rumunija
Potražnja 18053982 13 Jun 2018 08:26

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 500 m3 mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18220298 12 Jun 2018 11:15

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 9,887 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18066762 10 Jun 2018 12:35

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 100 m3 mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18220315 12 Jun 2018 12:32

Topola Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: -- kamion Spot - 1 put , Vrsta drveta: Topola
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Potražnja 18211800 12 Jun 2018 12:02

Uobičajena Crna Joha Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Poljska

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 5000 m3 godišnje, Vrsta drveta: Uobičajena crna joha
Poljska
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18012895 11 Jun 2018 14:17

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Porijeklo: Rumunija, Količina: 80 m3 godišnje, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
DAP , Rumunija
Potražnja 18219934 11 Jun 2018 08:06

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Italija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 80-100 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Italija
Stopa odgovora:
Visoko
Potražnja 17907258 10 Jun 2018 18:58

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Porijeklo: Rumunija, Količina: 300 m3 mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
EXW
Ponuda 18219965 10 Jun 2018 13:24

Vrba Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: -- m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Vrba
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
EXW , Rumunija
Ponuda 18197214 10 Jun 2018 09:58

Bagrem Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: - m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bagrem
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Ponuda 18219930 09 Jun 2018 16:39

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: - - -- m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18219727 09 Jun 2018 08:57

Uobičajena Crna Joha, Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Belarus

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Porijeklo: Belarus, Količina: 3000-4000 kg mesečno, Vrsta drveta: Uobičajena crna joha, Bukva
Italija
Stopa odgovora:
Visoko
Ponuda 18219460 06 Jun 2018 09:11

Bagrem, Bukva, Hrast Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Mađarska

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 50 - 120 m3 mesečno, Vrsta drveta: Bagrem, Bukva, Hrast
Mađarska
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18219486 06 Jun 2018 10:40

Bukva, Grab, Hrast Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Slovenija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 400 kamion godišnje, Vrsta drveta: Bukva, Grab, Hrast
Slovenija
Stopa odgovora:
Visoko
Ponuda 18168745 02 Jun 2018 08:42

Crna joha

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 100 - 1000 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Uobičajena crna joha
Montenegro
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Montenegro
Ponuda 18195045 31 May 2018 11:41

Grab Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Belarus

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Porijeklo: Belarus, Količina: 18-20 - 36-40 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Grab
anoniman
Letonija
Stopa odgovora:
Visoko
FCA , Belarus
Ponuda 18202889 30 May 2018 15:27

Uobičajena Crna Joha, Siva Joha Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Poljska

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 100 kamion godišnje, Vrsta drveta: Uobičajena crna joha, Siva joha
Poljska
Stopa odgovora:
Srednje
FCA
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju