Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci Okrajci Završeci

Tip: Okrajci/Završeci Očistiti sve
Ponuda 18157716 15 Jun 2018 10:14

Hrast Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Porijeklo: Rumunija, Količina: 10 - 100 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Hrast
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18054349 15 Jun 2018 07:58

Bukva Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: 4 kamion mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18220221 12 Jun 2018 06:34

Turski Hrast Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: - m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Turski hrast (hrast cer)
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Potražnja 18207982 12 Jun 2018 05:53

Bagrem Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Porijeklo: Rumunija, Količina: 15-20 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bagrem
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
DAP , Rumunija
Ponuda 18147560 13 Jun 2018 08:38

Jela -Bjelo Drvo Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: - m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
CPT , Rumunija
Ponuda 17949863 06 Jun 2018 05:12

Bukva Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Porijeklo: Rumunija, Količina: 80.0 - 100.0 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Potražnja 18215889 09 Jun 2018 08:58

Bukva Okrajci/Završeci Italija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: 20 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Italija
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18218096 08 Jun 2018 09:55

Jela , Jela -Bjelo Drvo Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Porijeklo: Rumunija, Količina: 100-2000 tona mesečno, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18196196 11 May 2018 05:10

Turski Hrast Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Porijeklo: Rumunija, Količina: 100 - - paleta mesečno, Vrsta drveta: Turski hrast (hrast cer)
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
EXW , Rumunija
Ponuda 18214724 01 May 2018 04:54

Jela , Jela -Bjelo Drvo Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: -- - -- m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Potražnja 18021325 04 Apr 2018 10:59

Bukva Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: 1000 m3 mesečno, Vrsta drveta: Bukva
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18194262 23 May 2018 14:04

Tilia Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: - tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Tilia (drvo zelenog limuna)
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Ponuda 18210694 31 Mar 2018 19:30

Douglas Jela, Oregon Bor Okrajci/Završeci Filipini

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: 5,000 - 7,000 kg Spot - 1 put , Vrsta drveta: Douglas jela, Oregon bor
Filipini
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18141626 02 Apr 2018 14:34

Jela Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: - komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Abies alba)
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Ponuda 18209769 24 Mar 2018 06:45

Jela , Jela -Bjelo Drvo Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: -- sajla Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Ponuda 18212741 16 Apr 2018 15:26

Jela Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: - paleta Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Abies alba)
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
EXW , Rumunija
Ponuda 18050375 17 May 2018 06:36

Jela Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: 5 tona mesečno, Vrsta drveta: Jela (Abies alba)
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18187303 03 Apr 2018 09:09

Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: -- - -- pieces Spot - 1 put , Vrsta drveta: --
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Potražnja 18202327 01 Feb 2018 05:40

Breza Okrajci/Završeci Poljska

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: 10 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Breza
Poljska
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 15735270 12 Feb 2018 05:38

Jela , Jela -Bjelo Drvo Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Porijeklo: Rumunija, Količina: 100.0 - 100.0 m3 mesečno, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Ponuda 18212180 12 Apr 2018 10:15

Jela , Jela -Bjelo Drvo Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: -- m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
EXW , Rumunija
Ponuda 18213135 19 Apr 2018 05:39

Hrast Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: -- komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Hrast
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18034408 31 Dec 2017 13:47

All Species Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: - m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: All species
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18216612 15 May 2018 15:19

Bukva Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Količina: - - -- m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18172277 08 Jun 2018 03:57

Grab, Bukva Okrajci/Završeci Rumunija

Tip: Okrajci/Završeci, Porijeklo: Rumunija, Količina: 100 m3 mesečno, Vrsta drveta: Grab, Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju