Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci Drveni Briketi

Tip: Drveni briketi Očistiti sve
Potražnja 18206290 14 Jun 2018 15:11

Bukva Drveni Briketi Austrija

Tip: Drveni briketi, Količina: 200 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Austrija
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18213219 14 Jun 2018 15:11

Bukva, Breza Drveni Briketi Poljska

Tip: Drveni briketi, Porijeklo: Poljska, Količina: 200 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva, Breza
Austrija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18044809 17 Jun 2018 09:45

Bukva Drveni Briketi Rumunija

Tip: Drveni briketi, Količina: -- tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
EXW , Rumunija
Potražnja 18173519 16 Jun 2018 18:08

Bukva Drveni Briketi Rumunija

Tip: Drveni briketi, Količina: 100 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Visoko
Ponuda 18005546 12 Jun 2018 12:41

All Species Drveni Briketi Njemačka

Tip: Drveni briketi, Porijeklo: Njemačka, Količina: 1000 tona mesečno, Vrsta drveta: All species
Njemačka
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18220063 11 Jun 2018 08:36

Jela -Bjelo Drvo, Bor - Crveno Drvo Drveni Briketi Njemačka

Tip: Drveni briketi, Količina: 500-800 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
Njemačka
Stopa odgovora:
Srednje
DAP
Ponuda 17964164 15 Jun 2018 16:12

All Species Drveni Briketi Rumunija

Tip: Drveni briketi, Porijeklo: Rumunija, Količina: 1 - 100.0 tona mesečno, Vrsta drveta: All species
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Ponuda 18216515 15 Jun 2018 10:13

Bor - Crveno Drvo Drveni Briketi Poljska

Tip: Drveni briketi, Količina: 22 - 300 tona mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
Poljska
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 17973720 15 Jun 2018 08:05

Bukva Drveni Briketi Rumunija

Tip: Drveni briketi, Porijeklo: Rumunija, Količina: 200.0 - 300.0 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Ponuda 18219959 10 Jun 2018 11:31

Jela -Bjelo Drvo Drveni Briketi Njemačka

Tip: Drveni briketi, Količina: 5 - 10 kamion mesečno, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Njemačka
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18216504 15 Jun 2018 10:12

Hrast Drveni Briketi Poljska

Tip: Drveni briketi, Količina: 22 - 300 tona mesečno, Vrsta drveta: Hrast
Poljska
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18208577 14 Jun 2018 05:07

Bukva Drveni Briketi Rumunija

Tip: Drveni briketi, Porijeklo: Rumunija, Količina: -- tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Potražnja 18197056 14 Jun 2018 04:05

Jela , Jela -Bjelo Drvo, Bor - Crveno Drvo Drveni Briketi Rumunija

Tip: Drveni briketi, Porijeklo: Rumunija, Količina: 200 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
EXW
Potražnja 18172770 10 Jun 2018 18:56

Bukva Drveni Briketi Rumunija

Tip: Drveni briketi, Količina: 100 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18197358 12 Jun 2018 16:17

Bukva Drveni Briketi Rumunija

Tip: Drveni briketi, Količina: -- - - tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
EXW , Rumunija
Ponuda 18220356 12 Jun 2018 15:57

Ariš , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo Drveni Briketi Rusija

Tip: Drveni briketi, Porijeklo: Rusija, Količina: 27 - 100 tona mesečno, Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Francuska
Stopa odgovora:
Visoko
DES
Potražnja 18220281 12 Jun 2018 10:28

Drveni Briketi Španija

Tip: Drveni briketi, Količina: 1000 tona godišnje, Vrsta drveta: European softwoods
Španija
Stopa odgovora:
Visoko
EXW , Ukrajina
Ponuda 17836765 13 Jun 2018 08:30

Jela -Bjelo Drvo Drveni Briketi ISO-9000 Rumunija

Tip: Drveni briketi, Porijeklo: Rumunija, Količina: - tona mesečno, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18220355 12 Jun 2018 15:53

Ariš , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo Drveni Briketi Rusija

Tip: Drveni briketi, Porijeklo: Rusija, Količina: 27 - 100 tona mesečno, Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Francuska
Stopa odgovora:
Visoko
DES
Potražnja 18177474 12 Jun 2018 12:01

Bukva, Breza, Hrast Drveni Briketi Poljska

Tip: Drveni briketi, Količina: 3000 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva, Breza, Hrast
Poljska
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18220674 14 Jun 2018 16:19

Bukva, Hrast Drveni Briketi Njemačka

Tip: Drveni briketi, Količina: 250 tona godišnje, Vrsta drveta: Bukva, Hrast
Njemačka
Stopa odgovora:
Srednje
DAP
Potražnja 18220094 11 Jun 2018 11:27

Drveni Briketi Španija

Tip: Drveni briketi, Količina: 3000 tona godišnje
Španija
Stopa odgovora:
Visoko
EXW
Potražnja 18219937 09 Jun 2018 19:45

Bukva Drveni Briketi Mađarska

Tip: Drveni briketi, Količina: 300 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Mađarska
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18219398 05 Jun 2018 17:57

Breza Drveni Briketi Letonija

Tip: Drveni briketi, Količina: 24 - 100 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Breza
Letonija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18219759 08 Jun 2018 05:31

Eucalyptus Drveni Briketi Brazil

Tip: Drveni briketi, Količina: 25 - 800 tona mesečno, Vrsta drveta: Eucalyptus
Brazil
Stopa odgovora:
Srednje
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju