• Ponuda
  18165870
  25 May 2017 10:16
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Jela -Bjelo Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Debljina: 16; 19; 22; 27; 32; 40; 42; 50; 60 mm, Širina: 2050 mm, Dužina: 5050 mm
 • Ponuda
  18169686
  25 May 2017 03:20
 • Laminirana Šperploča (Smeđ Sloj)

 • Tip šperploče: Laminirana Šperploča (Smeđ Sloj), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Žuta Topola (Tulipwood), Količina: 100.0 - 200.0 m3 Spot - 1 put , Debljina: 12 mm, Širina: 1220 1250 610 mm, Dužina: 2440 2500 mm, Klasa: As customer requirement
 • Ponuda
  18165594
  24 May 2017 11:13
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 40 mm, Širina: 900 mm, Dužina: 2000 mm
 • Ponuda
  18169232
  24 May 2017 11:12
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 30 mm
 • Ponuda
  18138550
  24 May 2017 09:34
 • Prirodna Šperploča, Eucalyptus

 • Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Eucalyptus, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Eucalyptus, Količina: 5 40'kontejner mesečno, Debljina: 15; 16 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm, Klasa: OK
 • Ponuda
  18046049
  24 May 2017 09:31
 • Prirodna Šperploča, Bijeli Hrast

 • Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Bijeli hrast, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Količina: 1000.0 - 1500.0 m3 mesečno, Debljina: 2.5-18 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm, Klasa: BB/CC
 • Ponuda
  18046056
  24 May 2017 09:29
 • Specijalna Šperploča, Okoumé

 • Tip šperploče: Specijalna Šperploča, Vrsta - lice: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Topola, Količina: 110 m3 mesečno, Debljina: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21,24 mm, Širina: 1.22 m, Dužina: 2.44 m, Klasa: E-1
 • Ponuda
  18169816
  26 May 2017 05:15
 • Šperploča

 • Količina: 5000 - 50000 m3 mesečno, Debljina: 2.7; 2.8; 3; 3.2; 3.6 mm, Širina: 610; 720; 750; 820; 850; 915; 920; 950 mm, Dužina: 2050; 2135; 2150 mm, Klasa: BB; BC
 • Kina
 • Ponuda
  18148314
  24 May 2017 04:04
 • Laminirana Šperploča (Smeđ Sloj), Jova

 • Tip šperploče: Laminirana Šperploča (Smeđ Sloj), Vrsta - lice: Jova, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Topola, Količina: 100.0 - 200.0 m3 mesečno, Debljina: 21 mm, Širina: 1250 mm, Dužina: 2500 mm, Klasa: A
 • Ponuda
  18144378
  26 May 2017 04:03
 • Prirodna Šperploča

 • Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Topola, Količina: 5000 m3 mesečno, Debljina: 5.2; 6; 8; 9; 12; 15; 18; 21 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm, Klasa: CC; CD; DE; EE; EF
 • Kina
 • Ponuda
  18050435
  26 May 2017 04:03
 • Šperploča

 • Količina: 5000 m3 mesečno, Debljina: 2.5; 2.7; 3; 3.2; 3.6; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 15; 18; 21 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm, Klasa: BB; BC; CC; CD
 • Ponuda
  18169550
  24 May 2017 02:14
 • Laminirana Šperploča (Smeđ Sloj), Topola

 • Tip šperploče: Laminirana Šperploča (Smeđ Sloj), Vrsta - lice: Topola, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Topola, Količina: 500 - - m3 mesečno, Debljina: 20 mm, Širina: 610 mm, Dužina: 2500 mm, Klasa: As customer requirement
 • Ponuda
  18050433
  26 May 2017 04:03
 • Laminirana Šperploča (Crni Sloj)

 • Tip šperploče: Laminirana Šperploča (Crni Sloj), Količina: 5000 m3 mesečno, Debljina: 9; 12; 15; 18; 21 mm, Širina: 1220; 1250 mm, Dužina: 2440; 2500 mm, Klasa: BB; BC; CC; CD
 • Ponuda
  18160882
  24 May 2017 02:11
 • Laminirana Šperploča (Smeđ Sloj), Topola

 • Tip šperploče: Laminirana Šperploča (Smeđ Sloj), Vrsta - lice: Topola, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Topola, Količina: 2000 m3 mesečno, Debljina: 18 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm, Klasa: First
 • Ponuda
  18169511
  23 May 2017 16:29
 • Prirodni Furnir, Hrast, Rifté

 • Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Hrast, Kapacitet - rezanja: Rifté, Kvalitet: AB(prva i druga), Količina: 50 - 500 m mesečno, Debljina: 0.6; 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mm
 • Ponuda
  18169510
  23 May 2017 16:28
 • Prirodni Furnir, Bukva, Rifté

 • Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Bukva, Kapacitet - rezanja: Rifté, Kvalitet: AB(prva i druga), Količina: 50 - 500 m mesečno, Debljina: 0.6; 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mm
 • Ponuda
  18050415
  26 May 2017 04:03
 • Prirodna Šperploča, Okoumé

 • Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Okoumé (Gaboon, Okaka, Azouga), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Topola, Količina: 5000 m3 mesečno, Debljina: 2.5; 2.7; 3; 3.6; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 15; 18 mm, Širina: 1220; 1250 mm, Dužina: 2440; 2500 mm, Klasa: BB; BC; CC; CD
 • Ponuda
  18169497
  23 May 2017 15:57
 • Prirodni Furnir, Javor, Rifté

 • Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Javor, Kapacitet - rezanja: Rifté, Kvalitet: AB(prva i druga), Količina: 50 - 500 m mesečno, Debljina: 0.6; 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mm
 • Ponuda
  18169410
  23 May 2017 11:15
 • Komercijalni Šperploča

 • Tip šperploče: Komercijalni Šperploča, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Topola, Količina: 1 - 10 20'kontejner Spot - 1 put , Debljina: 3.6-25 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm, Klasa: First grade, Upotreba: Furniture Decoration Package
 • Ponuda
  18169713
  25 May 2017 09:32
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18-70 mm, Širina: 650-1220 mm, Dužina: 5100 mm
 • Ponuda
  18169706
  25 May 2017 08:34
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18-70 mm, Širina: 650-1220 mm, Dužina: 5100 mm
 • Ponuda
  18169426
  23 May 2017 11:53
 • Lepa (Ukrasna) Šperploča, Topola

 • Tip šperploče: Lepa (Ukrasna) Šperploča, Vrsta - lice: Topola, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Eukaliptus, Količina: 1 - 10 20'kontejner Spot - 1 put , Debljina: 6-25 mm, Širina: 2440 mm, Dužina: 1220 mm, Klasa: First grade, Upotreba: Furniture Decoration Package
 • Ponuda
  18169697
  25 May 2017 05:58
 • 3-slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 3-slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 63/72 mm, Širina: 125/145 mm, Dužina: 6000 mm
 • Ponuda
  18169696
  25 May 2017 05:38
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Kineski Bor

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Kineski bor (Pinus tabulaeformis), Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18+ mm, Širina: 100+ mm, Dužina: 5000 mm
 • Ponuda
  18025669
  26 May 2017 04:03
 • Laminirana Šperploča (Smeđ Sloj)

 • Tip šperploče: Laminirana Šperploča (Smeđ Sloj), Količina: 5000 m3 mesečno, Debljina: 9; 12; 15; 18; 21; 28 mm, Širina: 1220; 1250 mm, Dužina: 2440; 2500 mm, Klasa: BB; BC; CC; CD
 • Kina
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju