• Potražnja
  18156249
  21 Feb 2017 12:09
 • Za Rezanje (Furnira), Crveni Američki Hrast

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Crveni američki Hrast (porijeklo:Evropa), Kvalitet: a, Količina: 300-500 m3 mesečno, Prečnik: 40+ cm, Dužina: 300 cm
 • Ponuda
  18156119
  20 Feb 2017 17:02
 • Za Ljuštenje, Topola

 • Proizvod: Za Ljuštenje, Vrsta drveta: Topola, Porijeklo: Belgija, Kvalitet: a/b/c, Količina: 1 - 80 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 300-600 mm, Dužina: 6600 mm
 • Potražnja
  18156419
  22 Feb 2017 10:19
 • Za Rezanje, Lipa

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Lipa(evropska), Kvalitet: Saw logs, Količina: 30 - 50 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 30+ mm, Dužina: 2500+ mm
 • Rumunija
 • Potražnja
  18156403
  22 Feb 2017 09:32
 • Za Rezanje, Maple

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Maple (Sycamore)(Europe), Kvalitet: a/b, Prečnik: 45+ cm, Dužina: 3+ m
 • Belgija
 • Ponuda
  18155279
  23 Feb 2017 05:26
 • Za Rezanje, Topola, FSC

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Topola, Porijeklo: Rumunija, Kvalitet: Saw logs, Količina: 300 - 2000.0 m3 mesečno, Prečnik: 29+ cm, Dužina: 3+ m
 • Rumunija
 • Potražnja
  18156515
  23 Feb 2017 03:32
 • Za Rezanje

 • Proizvod: Za Rezanje, Kvalitet: A/B (prva), Količina: 500 m3 mesečno, Prečnik: 80+ cm, Dužina: 5+ m
 • Vijetnam
 • Potražnja
  18141201
  23 Feb 2017 03:29
 • Za Rezanje, Doussie , Vijetnam

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta(tržišni naziv): Doussie (Afzelia, Lingue, Apa, Chanfuta), Kvalitet: A/B (prva), Količina: 500 m3 mesečno, Prečnik: 40+ cm, Dužina: 2.6+ m
 • Vijetnam
 • Potražnja
  18156516
  23 Feb 2017 03:26
 • Za Rezanje

 • Proizvod: Za Rezanje, Kvalitet: A/B (prva), Količina: 500 m3 mesečno, Prečnik: 80+ cm, Dužina: 5+ m
 • Vijetnam
 • Potražnja
  18141203
  23 Feb 2017 03:14
 • Za Rezanje, Tali , Vijetnam

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta(tržišni naziv): Tali (Missanda, Elune, Muave, Kassa), Kvalitet: A/B (prva), Količina: 1500 m3 mesečno, Prečnik: 80+ cm, Dužina: 5+ m
 • Vijetnam
 • Potražnja
  18156457
  22 Feb 2017 14:26
 • Za Rezanje, Jasen

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jasen (bijeli), Kvalitet: A/B (prva), Količina: 100 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 45+ cm, Dužina: 500+ cm
 • anoniman
 • Francuska
 • Ponuda
  18052051
  22 Feb 2017 13:33
 • Za Rezanje, Hrast

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast (evropski), Kvalitet: a/b, Količina: 100 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 40+ cm, Dužina: 3+ m
 • Potražnja
  18151267
  22 Feb 2017 12:53
 • Za Rezanje, Ariš

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Količina: 100 m3 mesečno, Prečnik: 25+ cm, Dužina: 2+ m, Kvalitet: A,B
 • DAP , Češka Republika
 • Češka Republika
 • Potražnja
  18147130
  22 Feb 2017 12:49
 • Za Rezanje, Fir/Spruce/Pine

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Fir/Spruce/Pine, Količina: 200 m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: 2 m, Kvalitet: A/B
 • Češka Republika
 • Potražnja
  18147129
  22 Feb 2017 12:49
 • Za Rezanje, Hrast

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast (evropski), Kvalitet: a/b, Količina: 100 m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: 2+ m
 • Češka Republika
 • Ponuda
  18042761
  20 Feb 2017 11:31
 • Za Rezanje (Furnira), Hrast

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Hrast (evropski), Porijeklo: Hrvatska, Količina: 40 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 50+ cm, Dužina: 2,6 + m
 • Ponuda
  17936962
  20 Feb 2017 11:31
 • Hrast , FSC

 • Vrsta drveta: Hrast (evropski), Porijeklo: Hrvatska, Količina: 300.0 - 400.0 m3 mesečno, Prečnik: 45+ cm, Dužina: 2.7+ m
 • Ponuda
  18156048
  20 Feb 2017 10:40
 • Za Rezanje, Iatandza , Dem.Rep.Kongo (Zair)

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta(tržišni naziv): Iatandza (Albizia, Okuru), Kvalitet: A/B (prva), Količina: 100 - 500 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 70 cm, Dužina: 4,5 m
 • Potražnja
  18156424
  22 Feb 2017 10:39
 • Za Rezanje (Furnira), Ash

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Ash (White)(Europe), Kvalitet: a, Količina: 100 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 45+ cm, Dužina: 2,40+ m
 • Italija
 • Potražnja
  18156413
  22 Feb 2017 10:05
 • Za Rezanje

 • Proizvod: Za Rezanje, Kvalitet: A/B (prva), Količina: 300-500 m3 mesečno, Prečnik: 70+ under bark cm, Dužina: 5+ m
 • Vijetnam
 • Potražnja
  18156422
  22 Feb 2017 10:39
 • Za Rezanje (Furnira), Hrast

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Hrast (evropski), Kvalitet: a, Količina: 100 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 45+ cm, Dužina: 2,40+ m
 • Italija
 • Potražnja
  18156412
  22 Feb 2017 10:02
 • Za Rezanje

 • Proizvod: Za Rezanje, Kvalitet: A/B (prva), Količina: 300-500 m3 mesečno, Prečnik: 70+ under bark cm, Dužina: 5+ m
 • Vijetnam
 • Potražnja
  18156421
  22 Feb 2017 10:38
 • Za Rezanje (Furnira), Javor

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Javor, Kvalitet: a, Količina: 60 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 35+ cm, Dužina: 2,40+ m
 • Italija
 • Potražnja
  18156405
  22 Feb 2017 09:39
 • Za Rezanje

 • Proizvod: Za Rezanje, Kvalitet: A/B (prva), Količina: 300-500 m3 mesečno, Prečnik: 70+ under bark cm, Dužina: 5+ m
 • Vijetnam
 • Potražnja
  18156383
  22 Feb 2017 05:31
 • Za Rezanje

 • Proizvod: Za Rezanje, Kvalitet: A/B (prva), Količina: 500 m3 mesečno, Prečnik: 80up cm, Dužina: 6+ m
 • Vijetnam
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju