Imenik

29 Pronađeni rezultati
  • Archigreen d.o.o.

   • , 50 Djelatnicima
   • Proizvođač nastavljenih ili lijepljenih dijelova , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Proizvođač/Izrađivač
    • FSC
  • Fis d.o.o.

   • , 2700 Djelatnicima
   • Proizvodnja drugih drvnih proizvoda , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Proizvođač/Izrađivač
  • ALES boy

   • , 25 Djelatnicima
   • Nameštaj za dnevne sobe , Kreveti – Krevetski ramovi
  • OMEGA COMPANY D00

   • , 10 Djelatnicima
   • Eksploatator šume , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Proizvođač/Izrađivač
  • GENENA d.o.o. Sarajevo

   • , 4 Djelatnicima
   • Izvoznici , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Distributer/Prodavac na veliko
  • Namještaj d.d.

   • , 130 Djelatnicima
   • Nameštaj za dnevne sobe , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Proizvođač/Izrađivač
    • FSC
    • ISO (9000 ou 14001)
    • CE
  • LASER D.O.O.

   • , 150 Djelatnicima
   • Nameštaj za kuhinje , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Proizvođač/Izrađivač
    • ISO (9000 ou 14001)
  • Drvoprodex d.o.o.

   • , 100 Djelatnicima
   • Vrata - okovratnici , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Proizvođač/Izrađivač
  • jedinstvo

   • , 20 Djelatnicima
   • Kreveti – Krevetski ramovi
   • Proizvođač/Izrađivač
  • MOS d.o.o.

   • , 30 Djelatnicima
   • Nameštaj za dnevne sobe , Kreveti – Krevetski ramovi
  • PRODIST

   • , 45 Djelatnicima
   • Proizvođač dojelova za namještaj , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Proizvođač/Izrađivač
  • Pilana I Namjestaj d.o.o.

   • , 55 Djelatnicima
   • Pilana lišćara , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Proizvođač/Izrađivač
  • PETROPROJEKT D.O.O

   • , 230 Djelatnicima
   • Masivne ploče - nastavljene - lijepljene , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Proizvođač/Izrađivač
  • PROGRAD d.o.o.


   • Prozori , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Proizvođač/Izrađivač
    • ISO (9000 ou 14001)
    • CE
  • Domako

   • , 5 Djelatnicima
   • Posrednici - posrednik drveta , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Agent
  • Profardis d.o.o.

   • , 3 Djelatnicima
   • Izvoznici , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Distributer/Prodavac na veliko
  • Drvodjelac

   • , 3 Djelatnicima
   • Nameštaj za kuhinje , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Proizvođač/Izrađivač
  • Magra

   • , 2 Djelatnicima
   • Konsalting , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Trgovska kompanija, Uvoznik, Izvoznik
  • D.O.O " TEHNIK DRVO KAPIĆ"

   • , 5 Djelatnicima
   • Hoteli, stanovi, restorani sa nameštajom po narudžbi , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Proizvođač/Izrađivač
  • KD d.o.o.

   • , 8 Djelatnicima
   • Proizvodnja drugih drvnih proizvoda , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Proizvođač/Izrađivač
  • SZD AMAR

   • , 3 Djelatnicima
   • Nameštaj za dnevne sobe , Kreveti – Krevetski ramovi
  • still

   • , 1 Djelatnicima
   • Proizvodnja drugih drvnih proizvoda , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Proizvođač/Izrađivač
  • Mega Drvo d.o.o.

   • , 250 Djelatnicima
   • Masivne ploče - nastavljene - lijepljene , Kreveti – Krevetski ramovi
   • Proizvođač/Izrađivač
    • FSC
    • ISO 9000
  • DOO Bukom-prom

   • , 80 Djelatnicima
   • Kreveti – Krevetski ramovi
   • Proizvođač/Izrađivač