Palete - Pakovanje Zahtjevi

Potražnje Očistiti sve
 • DDP , Italija
 • Italija
 • Potražnja
  18185782
  24 Sep 2017 10:32
 • Vinska Burad, Novo

 • Tip: Vinska Burad, Količina: 400-500 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Hrast, Visina: 50-80 cm, Širina: 80-100 cm, Dužina: 1,2-1,5 m
 • DDP , Italija
 • Italija
 • Potražnja
  18185700
  22 Sep 2017 16:45
 • Bilo Koji

 • Količina: 300 m3 mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 78 mm, Širina: 100; 145 mm, Dužina: 145 mm
 • Turska
 • Potražnja
  18185360
  22 Sep 2017 10:28
 • Evro Paleta - EPAL, Novo

 • Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 100000 kamion mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 145 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
 • Poljska
 • Potražnja
  18185551
  21 Sep 2017 19:26
 • CP Paleta, Novo

 • Tip: CP Paleta, Količina: 40.000 pieces godišnje, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 136 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
 • DAP , Njemačka
 • Njemačka
 • Potražnja
  18185528
  21 Sep 2017 16:03
 • Evro Paleta - EPAL, Novo

 • Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 1000 komada mesečno, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 130 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
 • DAP , Rumunija
 • anoniman
 • Rumunija
 • Potražnja
  18185278
  20 Sep 2017 11:15
 • Evro Paleta - EPAL, Bilo Koji

 • Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 2000-3000 komada mesečno, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
 • Italija
 • Potražnja
  18185169
  19 Sep 2017 15:38
 • Evro Paleta - EPAL, Bilo Koji

 • Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 5000 komada mesečno, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
 • Italija
 • Potražnja
  18180770
  19 Sep 2017 15:33
 • Komplet Za Palete - Polusklopljene Palete, Bilo Koji

 • Tip: Komplet Za Palete - Polusklopljene Palete, Količina: 1000 komada mesečno, Vrsta drveta: Abura (Bahia, Elolom), Azobé (Bongossi, Ekki), Iroko (Mvuli, Kambala, Semli, Rokko), Visina: 1.5 in, Širina: 5 in, Dužina: 750 mm
 • Nigerija
 • Potražnja
  18185154
  19 Sep 2017 14:41
 • Evro Paleta - EPAL, Bilo Koji

 • Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 10000 komada mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
 • Italija
 • Potražnja
  18185015
  18 Sep 2017 21:18
 • Pola Slamarica, Novo

 • Tip: Pola Slamarica, Količina: 30.000 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 110 mm, Širina: 600 mm, Dužina: 800 mm
 • DAP
 • Francuska
 • Kazahstan
 • Potražnja
  18159081
  17 Sep 2017 14:43
 • Evro Paleta - EPAL, Bilo Koji

 • Tip: Evro Paleta - EPAL, Porijeklo: Rumunija, Količina: 500 komada mesečno, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Visina: -- mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 1200 mm
 • Rumunija
 • Potražnja
  18173151
  17 Sep 2017 11:43
 • Kutije, Novo

 • Tip: Kutije, Količina: -- komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: -- mm, Širina: -- mm, Dužina: -- mm
 • Rumunija
 • anoniman
 • Rumunija
 • Potražnja
  18184616
  15 Sep 2017 15:05
 • Need CP1 and CP2 pallets

 • Tip: CP Paleta, Količina: 65000 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 146 mm, Širina: 1000 mm, Dužina: 1200 mm
 • Srbija
 • Potražnja
  18180090
  14 Sep 2017 14:01
 • Slamarica, Bilo Koji

 • Tip: Slamarica, Količina: 1500 komada mesečno, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 100 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
 • DAP , Rumunija
 • Rumunija
 • Italija
 • Italija
 • DDP , Italija
 • Italija
 • Potražnja
  18180182
  13 Sep 2017 14:10
 • Evro Paleta - EPAL, Bilo Koji

 • Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 1000 paleta mesečno, Vrsta drveta: Abura (Bahia, Elolom), Visina: 15-20 cm, Širina: 800 cm, Dužina: 1200 cm
 • Italija
 • Potražnja
  18184148
  13 Sep 2017 12:57
 • Evro Paleta - EPAL, Bilo Koji

 • Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 500000 paleta mesečno, Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Jela (Abies alba), Kavkaske jele - Kavkaski jela, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
 • Italija
 • Njemačka
 • Potražnja
  18179235
  13 Sep 2017 09:45
 • Evro Paleta - EPAL, Bilo Koji

 • Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 10000 pieces mesečno, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 1400 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
 • Njemačka
 • Potražnja
  17997834
  13 Sep 2017 04:01
 • Komplet Za Palete - Polusklopljene Palete, Novo

 • Tip: Komplet Za Palete - Polusklopljene Palete, Porijeklo: Albanija, Količina: 33.95 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva, Visina: 13; 18; 55 mm, Širina: 55; 55; 90 mm, Dužina: 990; 1190; 1190 mm
 • Albanija
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju