Paneli Paneli Od Punog Drveta - Šperploča - Konstruisani Panel Zahtjevi

Potražnje Očistiti sve
 • Potražnja
  18178140
  25 Jul 2017 14:30
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 18-20 mm, Širina: 900 mm, Dužina: 1150 mm
 • Francuska
 • Potražnja
  18178130
  25 Jul 2017 11:21
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Tilia

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Tilia (drvo zelenog limuna), Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 40 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 2200 mm
 • Italija
 • Potražnja
  18178129
  25 Jul 2017 11:20
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Jela -Bjelo Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 40 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 2200 mm
 • Italija
 • Potražnja
  18008176
  25 Jul 2017 08:47
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 13; 15; 18; 28; 40 mm, Širina: 1100 mm, Dužina: 1400-2400 mm
 • Rumunija
 • Potražnja
  18008175
  24 Jul 2017 08:35
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 13; 15 mm, Širina: 1100 mm, Dužina: 1400-2400 mm
 • Rumunija
 • Potražnja
  18160169
  23 Jul 2017 10:16
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 8-8,5 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 3000 mm
 • Rumunija
 • Potražnja
  17989075
  23 Jul 2017 10:14
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 27-28 mm, Širina: 450-600 mm, Dužina: 600-3000 mm
 • DDP , Rumunija
 • Rumunija
 • Potražnja
  18021729
  21 Jul 2017 21:57
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 45 mm, Širina: 765-920 mm, Dužina: 2500-3000 mm
 • DAP , Rumunija
 • Rumunija
 • Potražnja
  18177439
  20 Jul 2017 07:15
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 15/18/22/30/33/40/44/51/56/63 mm, Širina: 650/710/810/1100/1210/1220 mm, Dužina: 2440/3650/4500/5100 mm
 • Indija
 • Potražnja
  18177431
  20 Jul 2017 06:18
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Cumaru , Incienso

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Cumaru (Almendrillo, Shihuahuaco), Incienso, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 20 mm, Širina: 130 mm, Dužina: 900 mm
 • Kina
 • Potražnja
  18177092
  18 Jul 2017 03:07
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 13/15/18 mm, Širina: 400-980 mm, Dužina: 450-1150 mm
 • FOB , Kina
 • Kina
 • Potražnja
  18176796
  14 Jul 2017 11:54
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18, 30, 40 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 3000 mm
 • Kipar
 • Potražnja
  18176795
  14 Jul 2017 11:50
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 20 mm, Širina: 600 mm, Dužina: 1000-1600 mm
 • Izrael
 • Potražnja
  18176700
  14 Jul 2017 01:26
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 20 mm, Širina: 150 mm, Dužina: 610 - 915 mm
 • USA
 • Potražnja
  18176320
  12 Jul 2017 08:26
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18; 20; 25; 30; 40 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm
 • Izrael
 • Potražnja
  18176311
  12 Jul 2017 07:45
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 19; 26 mm, Širina: 1210 mm, Dužina: 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000; 2100; 2200; 2300; 2400; 2500 mm
 • anoniman
 • Njemačka
 • Potražnja
  18158866
  11 Jul 2017 04:01
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Sibirski Bor

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Sibirski bor, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12/20/22/25/30/35 mm, Širina: 600/700/800/900/1000/1200/1220 mm, Dužina: 2440/3000/3500/4000/4500/5000/6000 mm
 • Indija
 • Potražnja
  18019901
  08 Jul 2017 17:25
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Debljina: 18 mm, Širina: 440; 520 mm, Dužina: 820; 900 mm
 • Rumunija
 • Potražnja
  18149961
  06 Jul 2017 10:55
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 22 mm, Širina: 140 mm, Dužina: 2400 mm
 • Slovačka
 • Potražnja
  18175064
  06 Jul 2017 07:52
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 18/20/22/24/30/40 mm, Širina: 1100 mm, Dužina: 3000 mm
 • Australija
 • Potražnja
  18175175
  04 Jul 2017 13:00
 • 3-slojni Panel Od Punog Drveta, Jela -Bjelo Drvo

 • Paneli od punog drveta: 3-slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 0.6 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm
 • Indija
 • Potražnja
  18038790
  02 Jul 2017 16:56
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Trešnja

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Trešnja, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 15 mm, Širina: 110 mm, Dužina: 1000 mm
 • Rumunija
 • Potražnja
  18157500
  02 Jul 2017 16:55
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Jela

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Debljina: 18-20 mm, Širina: 600 mm, Dužina: 3000 mm
 • Rumunija
 • Potražnja
  18174736
  30 Jun 2017 15:12
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor Parana

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor Parana, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18 - 20 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 1200 mm
 • Austrija
 • Potražnja
  18174587
  29 Jun 2017 13:02
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18 in, Širina: 1220 in, Dužina: 2440 in
 • Indija
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju