Paneli Paneli Od Punog Drveta - Šperploča - Konstruisani Panel Zahtjevi

Potražnje Očistiti sve
Potražnja 18173413 16 Jun 2018 05:07

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 19 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 2000 mm
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Potražnja 18220823 15 Jun 2018 14:34

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva, Klen , Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Klen (hedge maple), Hrast, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 40 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 6000 mm
Njemačka
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18220653 14 Jun 2018 14:11

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Javor

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Javor, Porijeklo: Ukrajina, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 19-45 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 6000 mm
Njemačka
Stopa odgovora:
Srednje
DAP
Potražnja 18197051 14 Jun 2018 10:56

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva, Breza, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Breza, Hrast, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 40 mm, Širina: 700 mm, Dužina: 4500 mm
anoniman
Italija
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18220549 14 Jun 2018 09:46

3-slojni Panel Od Punog Drveta, Kalifornijski Bor

Paneli od punog drveta: 3-slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Kalifornijski bor, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 27 mm, Širina: 500 mm, Dužina: 2000 mm
Indonezija
Stopa odgovora:
Visoko
CFR , Španija
Potražnja 18220542 14 Jun 2018 09:33

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 38 mm, Širina: 650 mm, Dužina: 3600 mm
Indonezija
Stopa odgovora:
Visoko
CFR , Španija
Potražnja 18220541 14 Jun 2018 09:27

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 38 mm, Širina: 650 mm, Dužina: 3600 mm
Indonezija
Stopa odgovora:
Visoko
CFR , Španija
Potražnja 18220489 13 Jun 2018 14:39

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 36 mm, Širina: 650 mm, Dužina: 3000 mm
Francuska
Stopa odgovora:
Visoko
Potražnja 18220369 12 Jun 2018 16:36

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 36 mm, Širina: 650 mm, Dužina: 2500 mm
Francuska
Stopa odgovora:
Visoko
Potražnja 18220170 11 Jun 2018 16:36

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 20; 40 mm, Širina: 500 mm, Dužina: 600+ mm
anoniman
Slovenija
Stopa odgovora:
Nisko
Potražnja 18220169 11 Jun 2018 16:35

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 20; 40 mm, Širina: 500 mm, Dužina: 600+ mm
anoniman
Slovenija
Stopa odgovora:
Nisko
Potražnja 17982831 11 Jun 2018 12:09

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Jela -Bjelo Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 18 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 3000-4000 mm
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Potražnja 17982829 11 Jun 2018 12:09

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 18 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 2000+ mm
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Potražnja 17962421 11 Jun 2018 12:09

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 19 mm, Širina: 500-1200 mm, Dužina: 1500-3000 mm
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Potražnja 18219996 11 Jun 2018 01:10

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Jela -Bjelo Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18 mm, Širina: 600-1200 mm, Dužina: 3000 mm
anoniman
Češka Republika
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18207648 09 Jun 2018 12:26

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18 mm, Širina: 440 mm, Dužina: 1260 mm
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18219822 08 Jun 2018 11:37

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18; 20 mm, Širina: 400 - 1000 mm, Dužina: 1200 - 4000 mm
Češka Republika
Stopa odgovora:
Visoko
Potražnja 18219820 08 Jun 2018 11:24

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Hrast, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 20; 30; 40; 54; 70 mm, Širina: 600 > mm, Dužina: 4000 mm
Češka Republika
Stopa odgovora:
Visoko
Potražnja 18219818 08 Jun 2018 11:10

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 20 mm, Širina: 650 mm, Dužina: 4000 mm
Češka Republika
Stopa odgovora:
Visoko
Potražnja 18215286 07 Jun 2018 15:05

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Hrast, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 20; 27; 40 mm, Širina: 650; 900; 1200 mm, Dužina: 1800; 2000 mm
Njemačka
Stopa odgovora:
Visoko
DAP , Njemačka
Potražnja 18219456 06 Jun 2018 08:58

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18 mm, Širina: 600 mm, Dužina: 2400 mm
Ujedinjeno Kraljevstvo
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18219178 04 Jun 2018 16:16

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 25.5 mm, Širina: 370; 800 mm, Dužina: 1370; 1600 mm
SC ARTEMOB INTERNATIONAL SRL
Rumunija (Sovata)
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18219177 04 Jun 2018 16:13

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 18.5 mm, Širina: 561; 216; 186.5; 144 mm, Dužina: 980; 732 mm
SC ARTEMOB INTERNATIONAL SRL
Rumunija (Sovata)
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18146441 03 Jun 2018 06:13

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 40 mm, Širina: 100 mm, Dužina: 400,500,600,850,950,1400,1800 mm
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Potražnja 18146443 03 Jun 2018 06:13

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bijeli Jasen

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 40 mm, Širina: 100 mm, Dužina: 400,500,600,850,950,1400,1800 mm
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju