Tvrdo Drvo Trupci

806 Pronađeni rezultati
 • Ponuda
  17987384
  16 Feb 2015 12:54
 • Ogrevno Drvo, Beech (Europe)

 • Proizvod: Ogrevno Drvo, Vrsta drveta: Beech (Europe), Porijeklo: Njemačka, Kvalitet: d, Količina: 30+ m3 Spot - 1 put , Prečnik: 8+ cm, Dužina: 5 m
 • Potražnja
  17987364
  18 Feb 2015 14:01
 • Za Rezanje (Furnira), Orah (američki)

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Orah (američki), Porijeklo: Francuska, Kvalitet: rezani furnir, Količina: 20 m3 mesečno, Prečnik: 80+ m, Dužina: 3.5+ m
 • Ponuda
  17987359
  16 Feb 2015 10:00
 • Za Rezanje (Furnira), Platana (evropska)

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Platana (evropska), Porijeklo: Francuska, Kvalitet: rezani furnir, Količina: 16 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 60+ m, Dužina: 3+ m
 • Potražnja
  17985224
  27 Feb 2015 14:10
 • Za Rezanje (Furnira), Maple (Sycamore)(Europe)

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Maple (Sycamore)(Europe), Porijeklo: Rumunija, Kvalitet: Veneer logs, Količina: 15-50 m3 mesečno, Prečnik: 55+ cm, Dužina: 3.50-7.00 m
 • Potražnja
  17987779
  19 Feb 2015 08:24
 • Za Rezanje, Jasen (bijeli)

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jasen (bijeli), Kvalitet: Saw logs, Količina: 200 m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: 3+ m
 • Potražnja
  17987778
  19 Feb 2015 08:23
 • Za Rezanje, Hrast (evropski)

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast (evropski), Kvalitet: Saw logs, Količina: 500 m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: 3+ m
 • Potražnja
  17987357
  16 Feb 2015 09:58
 • Za Rezanje, Chestnut (Europe)

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Chestnut (Europe), Porijeklo: Francuska, Kvalitet: a/b/c, Količina: 200 m3 mesečno, Prečnik: 35+ cm, Dužina: 4+ m
 • Potražnja
  17987353
  16 Feb 2015 09:56
 • Za Rezanje, Crveni američki Hrast (porijeklo:Evropa)

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Crveni američki Hrast (porijeklo:Evropa), Porijeklo: Francuska, Kvalitet: rezanje I / II /III klasa A/B/C, Količina: 300.0 - 500.0 m3 mesečno, Prečnik: 40+ cm, Dužina: 4+ m
 • Ponuda
  17987745
  18 Feb 2015 18:41
 • Za Rezanje, Hrast (evropski)

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast (evropski), Kvalitet: a/b/c, Količina: 100 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 20 - 26 cm, Dužina: 3 - 6 m
 • Ponuda
  17987687
  18 Feb 2015 12:07
 • Ponudba les bukev

 • Proizvod: Ogrevno Drvo, Vrsta drveta: Beech (Europe), Porijeklo: Slovenija, Kvalitet: a/b/c, Količina: 500 m3 mesečno, Prečnik: 10 + cm, Dužina: 3 - 5 m
 • Ponuda
  17980274
  24 Feb 2015 04:20
 • Za Rezanje, Beech/Hrast

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Beech/Hrast, Porijeklo: Rumunija, Kvalitet: Saw logs, Količina: 500.0 - 500.0 m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: 2+ m
 • Ponuda
  17980275
  24 Feb 2015 04:20
 • Za Rezanje (Furnira), Beech/Hrast

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Beech/Hrast, Porijeklo: Rumunija, Kvalitet: Veneer logs, Količina: 100.0 - 300.0 m3 mesečno, Prečnik: 40+ cm, Dužina: 2+ m
 • Ponuda
  17980277
  24 Feb 2015 04:20
 • Za Rezanje, Maple (Sycamore)(Europe)

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Maple (Sycamore)(Europe), Porijeklo: Rumunija, Kvalitet: Saw logs, Količina: 100.0 - 150.0 m3 mesečno, Prečnik: 20+ cm, Dužina: 2+ m
 • Ponuda
  17980279
  24 Feb 2015 04:20
 • Za Rezanje, Jasen (bijeli)

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jasen (bijeli), Porijeklo: Rumunija, Kvalitet: Saw logs, Količina: 100.0 - 150.0 m3 mesečno, Prečnik: 20+ cm, Dužina: 2+ m
 • Ponuda
  17980280
  24 Feb 2015 04:20
 • Za Rezanje (Furnira), Jasen (bijeli)

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Jasen (bijeli), Porijeklo: Rumunija, Kvalitet: Saw logs, Količina: 100.0 - 100.0 m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: 2+ m
 • Ponuda
  17980281
  24 Feb 2015 04:20
 • Za Rezanje (Furnira), Maple (Sycamore)(Europe)

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Maple (Sycamore)(Europe), Porijeklo: Rumunija, Kvalitet: Saw logs, Količina: 50.0 - 100.0 m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: 2+ m
 • Ponuda
  17987287
  15 Feb 2015 21:38
 • Za Rezanje, Hrast (evropski)

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast (evropski), Kvalitet: a/b, Količina: 100. m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: 200+ m
 • Potražnja
  17987207
  14 Feb 2015 09:54
 • Za Rezanje, Chestnut (Europe), PEFC/FFC

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Chestnut (Europe), Porijeklo: Francuska, Kvalitet: a/b, Količina: 150 m3 Spot - 1 put , Prečnik: +26 cm, Dužina: +2,1 m
 • Potražnja
  17987402
  16 Feb 2015 15:07
 • Za Rezanje, fag/stejar

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: fag/stejar, Porijeklo: Rumunija, Kvalitet: Saw logs, Količina: 200 m3 mesečno, Prečnik: 28+ m, Dužina: 3+ m
 • Potražnja
  17987401
  28 Feb 2015 06:50
 • Za Rezanje, Beech (Europe)

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Beech (Europe), Kvalitet: Saw logs, Količina: 5000 m3 mesečno, Prečnik: 30+ m, Dužina: 2+ m
 • Potražnja
  17987400
  16 Feb 2015 14:59
 • Za Rezanje, Beech (Europe)

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Beech (Europe), Kvalitet: Saw logs, Količina: 5000 m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: 3+ m
 • Ponuda
  17987380
  16 Feb 2015 12:35
 • Za Rezanje (Furnira), Orah (evropski)

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Orah (evropski), Kvalitet: a, Količina: 20 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 40+ m, Dužina: 2,5+ m
 • Ponuda
  17987374
  16 Feb 2015 11:53
 • Za Rezanje, wide range

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: wide range, Porijeklo: Slovačka, Kvalitet: a/b/c, Količina: 200+ m3 mesečno, Prečnik: 20+ cm, Dužina: 2+ m
 • Potražnja
  17986882
  11 Feb 2015 08:16
 • Za Rezanje, Beech (Europe)

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Beech (Europe), Porijeklo: Rumunija, Kvalitet: Saw logs, Količina: 500.0 - 501.0 m3 mesečno, Prečnik: 40+ m, Dužina: 2.2+ m
 • Potražnja
  17987192
  13 Feb 2015 21:49
 • Za Rezanje (Furnira), Bagrem

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Bagrem, Kvalitet: a, Količina: 20.0 - 40.0 m3 mesečno, Prečnik: 36+ cm, Dužina: 250; 300 cm