Kupnje I Prodaje Rubom Lijepljene Drvene Ploče - Fordaq

 • Ponuda
  18161039
  24 Mar 2017 16:07
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 20/40/60 mm, Širina: +100 mm, Dužina: +500 mm
 • Ponuda
  18161038
  24 Mar 2017 16:02
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 20-40 mm, Širina: +500 mm, Dužina: +100 mm
 • Ponuda
  18161037
  24 Mar 2017 15:56
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 20-41.5 mm, Širina: 650/1300 mm, Dužina: 4000 mm
 • Ponuda
  18154109
  25 Mar 2017 14:38
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 28 mm, Širina: 600 mm, Dužina: 4000 mm
 • Ponuda
  18154110
  25 Mar 2017 14:37
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo , Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 38 mm, Širina: 650 mm, Dužina: 4500 mm
 • Ponuda
  18161106
  25 Mar 2017 03:57
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Radiata Pine

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Radiata Pine (Pinus radiata, insignis), Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 15/18/22/30/33/40/44/51/56 mm, Širina: 650/710/810/1100/1210/1220 mm, Dužina: 2440/3650/4500/5100 mm
 • Potražnja
  18159732
  21 Mar 2017 02:31
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo , Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12-15-18-20-22-26-29-30-33-40-45-56-85 mm, Širina: 70-200-450-650-1120-1220 mm, Dužina: 2440-4500-5000 mm
 • Ponuda
  17922107
  21 Mar 2017 01:57
 • FSC100%Paulownia Tomentosa board

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Porijeklo: Kina, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 6-70 mm, Širina: 100-1250 mm, Dužina: 100-5000 mm
 • Ponuda
  18155694
  21 Mar 2017 01:56
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 18-22 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm
 • Ponuda
  18161012
  24 Mar 2017 13:37
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Breza

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Breza, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 15 -18 -20 -22 -25 -30 -33 -40 -45 -50 -56 + mm, Širina: 70-1220 + mm, Dužina: 1000+ mm
 • Letonija
 • Ponuda
  18160952
  24 Mar 2017 10:16
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 15/18/22/30/33/40/44/51/56/63 mm, Širina: 650/710/810/1100/1210/1220 mm, Dužina: 2440/3650/4500/5100 mm
 • Ponuda
  18060212
  23 Mar 2017 22:52
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bijeli Jasen

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 20; 30; 40 mm, Širina: 400 / 600 mm, Dužina: 1000-3000 mm
 • Letonija
 • Ponuda
  18042707
  25 Mar 2017 11:33
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 20+ mm, Širina: 100+ mm, Dužina: 1000+ mm
 • Rumunija
 • Ponuda
  18160227
  21 Mar 2017 05:55
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12; 15 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm
 • Vijetnam
 • Ponuda
  18065610
  23 Mar 2017 04:01
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo , Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 15-18-20-22-25-30-33-40-45-50-56 mm, Širina: 70-1220 mm, Dužina: 1200-5000 mm
 • Ponuda
  18160542
  22 Mar 2017 14:24
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 18, 27, 38 mm, Širina: 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 mm, Dužina: 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 mm
 • Poljska
 • Ponuda
  18055776
  22 Mar 2017 13:08
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Topola

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Topola, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 10-30 mm, Širina: 500-3000 mm, Dužina: 500-3700 mm
 • Rumunija
 • Potražnja
  18160496
  22 Mar 2017 11:39
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Jela -Bjelo Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18+ mm, Širina: 140 -600 mm, Dužina: 500 - 1000 mm
 • Francuska
 • Potražnja
  18160463
  22 Mar 2017 09:03
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo , Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12 , 18, 25, 35 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm
 • CIF , Indija
 • Indija
 • Potražnja
  18004599
  24 Mar 2017 08:50
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bijeli Jasen

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 27 mm, Širina: 1250 mm, Dužina: 4000 mm
 • Rumunija
 • Ponuda
  18160078
  20 Mar 2017 06:34
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12,15,18,21,27 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm
 • Ponuda
  18160075
  20 Mar 2017 06:28
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12,15,18,21,27 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm
 • Ponuda
  18147667
  21 Mar 2017 21:39
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Breza

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Breza, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 16+ mm, Širina: 40 mm, Dužina: 300-5000 mm
 • Ponuda
  18065439
  22 Mar 2017 04:01
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 12-15-18-20-22-24-26-30-33-38-45 mm, Širina: 230-300-600-1100-1220 mm, Dužina: 2440-3600-4500-5000 mm
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju