Kupnje I Prodaje Rubom Lijepljene Drvene Ploče - Fordaq

 • Ponuda
  18165870
  25 May 2017 10:16
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Jela -Bjelo Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Debljina: 16; 19; 22; 27; 32; 40; 42; 50; 60 mm, Širina: 2050 mm, Dužina: 5050 mm
 • Ponuda
  18165594
  24 May 2017 11:13
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 40 mm, Širina: 900 mm, Dužina: 2000 mm
 • Ponuda
  18169232
  24 May 2017 11:12
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 30 mm
 • Ponuda
  18169713
  25 May 2017 09:32
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18-70 mm, Širina: 650-1220 mm, Dužina: 5100 mm
 • Ponuda
  18169706
  25 May 2017 08:34
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18-70 mm, Širina: 650-1220 mm, Dužina: 5100 mm
 • Ponuda
  18169697
  25 May 2017 05:58
 • 3-slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 3-slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 63/72 mm, Širina: 125/145 mm, Dužina: 6000 mm
 • Ponuda
  18169696
  25 May 2017 05:38
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Kineski Bor

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Kineski bor (Pinus tabulaeformis), Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18+ mm, Širina: 100+ mm, Dužina: 5000 mm
 • Ponuda
  18169790
  25 May 2017 16:19
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 18 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 2500 mm
 • Njemačka
 • Ponuda
  18169567
  24 May 2017 05:49
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18-70 mm, Širina: 200-1220 mm, Dužina: 900-5000 mm
 • Ponuda
  18169743
  25 May 2017 10:54
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 3/6/9/12/15/18/20/22/25/30 mm, Širina: 100-1220 mm, Dužina: 800/910/1200/1820/2000 mm
 • Kina
 • Ponuda
  17998210
  23 May 2017 02:06
 • 3-slojni Panel Od Punog Drveta, Eukaliptus

 • Paneli od punog drveta: 3-slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Eukaliptus, Porijeklo: Kina, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 4-25 mm, Širina: 51 in, Dužina: 99 in
 • Ponuda
  18169562
  24 May 2017 05:35
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18-40 mm, Širina: 200-650 mm, Dužina: 900-5000 mm
 • Ponuda
  18040416
  20 May 2017 13:24
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Porijeklo: Vijetnam, Debljina: 15 - 90 mm, Širina: 600 - 1300 mm, Dužina: 700 - 6000 mm
 • Ponuda
  18169587
  24 May 2017 08:58
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bijeli Jasen

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Porijeklo: Njemačka, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 38-45 mm, Širina: 100-1250 mm, Dužina: 300-5000 mm
 • Ponuda
  18169560
  24 May 2017 05:14
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18-40 mm, Širina: 200-650 mm, Dužina: 900-5000 mm
 • Potražnja
  18169337
  23 May 2017 08:17
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 35; 40 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 2000 mm
 • Italija
 • Ponuda
  18002359
  21 May 2017 06:05
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18-45 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2200 mm
 • Ponuda
  18169428
  23 May 2017 11:57
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 10/20/30/50 mm, Širina: 10/20/30/40/50/60/70 mm, Dužina: 2250/3070/4880/6000 mm
 • Kina
 • Ponuda
  18169296
  23 May 2017 03:02
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Topola

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Topola, Porijeklo: Kina, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 12/15/18/20/22/25/30 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm
 • Ponuda
  18169193
  22 May 2017 09:07
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Debljina: 18/20/22/25/30/35/40/50/60 mm, Širina: 600/700/800/900/1000/1200/1220 mm, Dužina: 2400/2440/3500/4500/5000/6000 mm
 • Ponuda
  18169192
  22 May 2017 09:04
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18/20/22/25/30/35/40/50/60 mm, Širina: 600/700/800/900/1000/1200/1220 mm, Dužina: 2400/2440/3000/3500/4000/5000/6000 mm
 • Ponuda
  18169188
  22 May 2017 09:00
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18/20/22/25/30/35/40/50/60 mm, Širina: 600/700/800/900/1000/1200/1220 mm, Dužina: 2400/2440/3500/4500/5000/6000 mm
 • Vijetnam
 • Ponuda
  18156020
  22 May 2017 04:03
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Salimuli

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Salimuli, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18/20/22/25/30/35 mm, Širina: 600/700/800/900/1000/1200/2400 mm, Dužina: 2400/2440/3500/4500/5000/6000 mm
 • Vijetnam
 • Ponuda
  18049758
  21 May 2017 17:45
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 20 mm, Širina: 100-1250 mm, Dužina: 300-5000 mm
 • Ponuda
  18043072
  25 May 2017 15:24
 • Paneli od punog drveta

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Bosna i Hercegovina, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 30-50 mm, Širina: 200-1000 mm, Dužina: 3000 mm
 • Bosna i Hercegovina
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju