Kupnje I Prodaje Rubom Lijepljene Drvene Ploče - Fordaq

 • Ponuda
  18165594
  25 Apr 2017 09:18
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 40 mm, Širina: 900 mm, Dužina: 2000 mm
 • Ponuda
  18165870
  24 Apr 2017 13:22
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Jela -Bjelo Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Debljina: 16; 19; 22; 27; 32; 40; 42; 50; 60 mm, Širina: 2050 mm, Dužina: 5050 mm
 • Ponuda
  18165995
  25 Apr 2017 11:40
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 18/22/27/30/40/45 mm, Širina: 650/1100/1200 mm, Dužina: 900/2000/2400/3100 mm
 • Vijetnam
 • Ponuda
  18165568
  21 Apr 2017 11:08
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 20-41.5 mm, Širina: 650 mm, Dužina: 4000 mm
 • Ponuda
  18165566
  21 Apr 2017 11:06
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 20/40/60 mm, Širina: 100+ mm, Dužina: 500+ mm
 • Ponuda
  18023037
  21 Apr 2017 03:56
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 18/20/22/24/30/40 mm, Širina: 1100 mm, Dužina: 3000 mm
 • Ponuda
  18055776
  24 Apr 2017 12:50
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Topola

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Topola, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 10-30 mm, Širina: 500-3000 mm, Dužina: 500-3700 mm
 • Rumunija
 • Ponuda
  18152162
  24 Apr 2017 04:01
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Gumeno Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Gumeno drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 15/18/22/30/33/40/44/51/56/63 mm, Širina: 650/710/810/1100/1210/1220 mm, Dužina: 2440/3650/4500/5100 mm
 • Vijetnam
 • Ponuda
  18032768
  23 Apr 2017 07:00
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18; 20; 26; 27; 40 mm, Širina: 400 + mm, Dužina: 1000 - 3000 mm
 • Ponuda
  17964636
  18 Apr 2017 14:32
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Italija, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 40 mm, Širina: 650 mm, Dužina: 900-2000 mm
 • Ponuda
  18165647
  22 Apr 2017 05:12
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 15/18/22/30/33/40/44/51/56/63 mm, Širina: 650/710/810/1100/1210/1220 mm, Dužina: 2440/3650/4500/5100 mm
 • Vijetnam
 • Ponuda
  18165659
  25 Apr 2017 12:37
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Sibirski Ariš

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Sibirski ariš, Porijeklo: Rusija, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 40 mm, Širina: 200-1200 mm, Dužina: 900-4000 mm
 • Potražnja
  18165997
  25 Apr 2017 11:55
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Kalifornijski Bor

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Kalifornijski bor, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 22 ; 30 ; 40 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 3000 mm
 • CFR , Francuska
 • Francuska
 • Ponuda
  18166008
  25 Apr 2017 12:37
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Breza

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Breza, Porijeklo: Rusija, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 40 mm, Širina: 200-1200 mm, Dužina: 900-4000 mm
 • Potražnja
  18165979
  25 Apr 2017 10:59
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 40 mm, Širina: 900 mm, Dužina: 2000 mm
 • Bugarska
 • Ponuda
  18154955
  21 Apr 2017 10:45
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 44 mm, Širina: 1232 mm, Dužina: 4500 mm
 • Rumunija
 • Ponuda
  18165907
  25 Apr 2017 09:51
 • 3-slojni Panel Od Punog Drveta, Radiata Pine

 • Paneli od punog drveta: 3-slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Radiata Pine (Pinus radiata, insignis), Porijeklo: Čile, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 3,2-25 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm
 • Potražnja
  18165961
  25 Apr 2017 08:53
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 25 mm, Širina: 123 mm, Dužina: 3470 mm
 • Švedska
 • Ponuda
  18165554
  21 Apr 2017 10:21
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Radiata Pine

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Radiata Pine (Pinus radiata, insignis), Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 15/18/22/30/33/40/44/51/56 mm, Širina: 650/710/810/1100/1210/1220 mm, Dužina: 2440/3650/4500/5100 mm
 • Vijetnam
 • Ponuda
  18165439
  21 Apr 2017 03:21
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 18 mm, Širina: 200/300/400/500/600 mm, Dužina: 800/1200/2000 mm
 • Kina
 • Ponuda
  18165437
  21 Apr 2017 02:58
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Polovnija

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Polovnija, Porijeklo: Kina, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 9 mm, Širina: 500 mm, Dužina: 1500/1600 mm
 • Kina
 • Ponuda
  18165191
  19 Apr 2017 18:45
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Jela -Bjelo Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18 mm, Širina: 28 cm, Dužina: 380 cm
 • Poljska
 • Ponuda
  18146272
  19 Apr 2017 16:05
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Jela

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Porijeklo: Rusija, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18-50 mm, Širina: по запросу mm, Dužina: по запросу mm
 • Ponuda
  18165146
  19 Apr 2017 12:31
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Jela -Bjelo Drvo

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18; 28 mm, Širina: 200; 300; 400; 500 mm, Dužina: 600; 800; 1000; 1200; 2400 mm
 • Ponuda
  18165122
  19 Apr 2017 11:03
 • 1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Sapelli

 • Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Sapelli (Sapele, Aboudikro, Penkwa, Lifaki), Porijeklo: Vijetnam, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 15/18/22/30/33/40/44/51 mm, Širina: 600/710/810/1100/1210/1220 mm, Dužina: 2440/2500/3650/4500/5100 mm
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju