Evidencije Trupaca Za Prodaju - Drvenih Trupaca Na Fordaq

 • Kina
 • Potražnja
  18181214
  21 Aug 2017 09:38
 • Za Rezanje, Douglas , Jela , Kavkaske Jele - Kavkaski Jela

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Jela (Abies alba), Kavkaske jele - Kavkaski jela, Količina: 10000+ m3 mesečno, Prečnik: 20+ cm, Dužina: 3.9,5.9,11.8,7.8,9.8 cm, Kvalitet: ABC
 • Kina
 • Ponuda
  18181081
  19 Aug 2017 18:20
 • Za Rezanje, Jela -Bjelo Drvo, Bor - Crveno Drvo, Primorski Bor , PEFC/FFC

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Primorski Bor (Pinus pinaster), Porijeklo: Francuska, Količina: 300.00 - 2000.00 m3 mesečno, Prečnik: 25 ET + mm, Dužina: 2.00 / 2.40 / 3.00 / 3.60 / 4.00 mm, Kvalitet: ABC
 • Francuska
 • Potražnja
  18181202
  21 Aug 2017 08:50
 • Za Rezanje (Furnira), Ariš

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Količina: 40 m3 mesečno, Prečnik: 45+ cm, Dužina: 2.7 - 3.2 m, Kvalitet: LM
 • Indija
 • Ponuda
  18181194
  21 Aug 2017 06:47
 • Za Rezanje, Douglas

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Količina: 25 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 15-35 cm, Dužina: 3-9 m, Kvalitet: AB
 • Rumunija
 • Potražnja
  18180713
  16 Aug 2017 09:51
 • Za Rezanje, Bor Elliotis

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Bor Elliotis (Pinus Elliotis), Porijeklo: Brazil, Količina: 3000 m3 mesečno, Prečnik: 20+ cm, Dužina: 5.8 m, Kvalitet: High
 • anoniman
 • Kina
 • Potražnja
  18180675
  15 Aug 2017 21:35
 • Za Rezanje, Ariš

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Porijeklo: Hrvatska, Količina: 500 m3 mesečno, Prečnik: 25-70 cm, Dužina: 300-800 cm, Kvalitet: a/b/c
 • Češka Republika
 • Ponuda
  17989358
  19 Aug 2017 17:34
 • Cilindrični Obrubljene Okrugle Grede, Jela -Bjelo Drvo

 • Proizvod: Cilindrični obrubljene okrugle grede, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Rumunija, Količina: 1.0 - 2.0 kamion mesečno, Prečnik: 2-10 cm, Dužina: 2,20 m, Kvalitet: A
 • Ponuda
  18155944
  19 Aug 2017 10:57
 • Za Rezanje, All Coniferous

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: All coniferous, Prečnik: 25+ cm, Dužina: 220+ cm, Kvalitet: ABC
 • Potražnja
  18168563
  15 Aug 2017 10:18
 • Za Rezanje, Bor - Crveno Drvo

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 50000 m3 godišnje, Prečnik: 16+ cm, Dužina: 4+ m, Kvalitet: D
 • Alžir
 • Potražnja
  18150203
  15 Aug 2017 10:01
 • Konusno Oblikovani Okrugle Grede, Fir/Spruce

 • Proizvod: Konusno oblikovani okrugle grede, Vrsta drveta: Fir/Spruce, Količina: 1.000 - 10.000 m3 mesečno, Prečnik: 20-49 cm, Dužina: 4 m, Kvalitet: B/C, CX, Käferholz
 • anoniman
 • Austrija
 • Ponuda
  18180797
  17 Aug 2017 03:39
 • Za Rezanje, Bor - Crveno Drvo

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Rumunija, Količina: 14 - - m3 Spot - 1 put , Prečnik: 24+ cm, Dužina: -- mm, Kvalitet: C
 • Potražnja
  18154272
  18 Aug 2017 14:35
 • Za Rezanje, Jela

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Količina: 1 kamion Spot - 1 put , Prečnik: 28+ cm, Dužina: -- mm, Kvalitet: AB
 • Rumunija
 • Potražnja
  17859571
  18 Aug 2017 12:12
 • Za Rezanje, Jela -Bjelo Drvo

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 100.0 - 100.0 m3 mesečno, Prečnik: 18+ mm, Dužina: 2+ m, Kvalitet: A; B
 • DDP , Rumunija
 • Rumunija
 • Ponuda
  18153585
  18 Aug 2017 11:53
 • Za Rezanje, Spruce/Pine

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Spruce/Pine, Količina: 100 m3 Spot - 1 put
 • Ponuda
  18038865
  18 Aug 2017 10:24
 • Građevinske Okrugle Grede , Fir/Spruce

 • Proizvod: Građevinske okrugle grede , Vrsta drveta: Fir/Spruce, Porijeklo: Rumunija, Količina: 100.0+ m3 Spot - 1 put , Prečnik: 8+ cm, Dužina: 1+ m, Kvalitet: AB
 • Rumunija
 • Francuska
 • Ponuda
  18180923
  18 Aug 2017 04:43
 • Jela , Jela -Bjelo Drvo

 • Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 764.55 m3 Spot - 1 put , Prečnik: -- mm, Dužina: -- mm, Kvalitet: gater + industrial
 • Rumunija
 • Ponuda
  18180918
  18 Aug 2017 04:03
 • Mljevenje,Sitnjenje, Bor - Crveno Drvo

 • Proizvod: Mljevenje,Sitnjenje, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 15.48 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 24 mm, Dužina: -- mm, Kvalitet: --
 • Potražnja
  18147736
  15 Aug 2017 11:15
 • Za Rezanje, Fir/Spruce/Pine

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Fir/Spruce/Pine, Količina: 3000-10000 m3 mesečno, Prečnik: 12+ cm, Dužina: 3.8,5.8 m, Kvalitet: ABC
 • Kina
 • Potražnja
  18177193
  17 Aug 2017 14:47
 • Za Rezanje, Jela -Bjelo Drvo

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Rumunija, Količina: 250 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 25-65 cm, Dužina: 4-8 m, Kvalitet: A/B
 • EXW , Rumunija
 • Rumunija
 • Ponuda
  18179917
  09 Aug 2017 09:47
 • Za Rezanje, Bor - Crveno Drvo, FSC

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Poljska, Količina: 30 - 8000 m3 godišnje, Prečnik: 25 - 50 cm, Dužina: 12 - 14 m, Kvalitet: Klasa A, B, C
 • Ponuda
  18179029
  17 Aug 2017 08:20
 • Za Rezanje, Southern Yellow Pine

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Southern Yellow Pine, Količina: 50 - 100 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 35-55 in, Dužina: 13-40 ft, Kvalitet: A,B,c
 • Ponuda
  18180571
  15 Aug 2017 06:53
 • Jela -Bjelo Drvo

 • Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 150 m3 Spot - 1 put , Prečnik: -- mm, Dužina: -- mm, Kvalitet: --
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju