Tropsko Drvo Trupci

238 Pronađeni rezultati
 • Ponuda
  17989709
  07 Mar 2015 19:27
 • Za Rezanje, Faro (Daniellia, Ogea)

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta(tržišni naziv): Faro (Daniellia, Ogea), Kvalitet: A/B (prva), Količina: 100000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 70+ m, Dužina: 3+ m
 • Ponuda
  17989705
  07 Mar 2015 18:37
 • Za Rezanje (Furnira), Dabema (Dahoma, Bukundu)

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta(tržišni naziv): Dabema (Dahoma, Bukundu), Kvalitet: A/B (prva), Količina: 100000 m3 mesečno, Prečnik: 70+ m, Dužina: 3+ m
 • Ponuda
  17989704
  07 Mar 2015 18:20
 • Za Rezanje, Teak

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta(tržišni naziv): Teak, Kvalitet: A/B (prva), Količina: 100 m3 mesečno, Prečnik: 40 cm, Dužina: 2.30 m
 • Ponuda
  17989640
  07 Mar 2015 09:56
 • Za Rezanje (Furnira), Awoura (Zebreli)

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta(tržišni naziv): Awoura (Zebreli), Kvalitet: A/B (prva), Količina: 100000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 90 m, Dužina: 3+ cm
 • Ponuda
  17989618
  06 Mar 2015 23:15
 • Za Rezanje, Mora, Gvajana

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta(tržišni naziv): Mora, Porijeklo: Gvajana, Kvalitet: 2 čiste strane, Količina: 1000 m3 mesečno, Prečnik: 35 cm, Dužina: 6, m
 • Ponuda
  17989616
  06 Mar 2015 22:31
 • Za Rezanje (Furnira), Ebony(Ebanovina)

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta(tržišni naziv): Ebony(Ebanovina), Kvalitet: A/B (prva), Količina: 100000 m3 mesečno, Prečnik: 40+ m, Dužina: 2+ m
 • Ponuda
  17989614
  06 Mar 2015 22:08
 • Za Rezanje, Pau Rosa (Pau Ferro, Boto)

 • Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta(tržišni naziv): Pau Rosa (Pau Ferro, Boto), Kvalitet: A/B (prva), Količina: 100000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 90+ m, Dužina: 3+ m
 • Ponuda
  17989613
  06 Mar 2015 21:58
 • Za Rezanje (Furnira), Afrormosia (Assamela, Obang)

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta(tržišni naziv): Afrormosia (Assamela, Obang), Kvalitet: A/B (prva), Količina: 100000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 60+ m, Dužina: 3+ m
 • Ponuda
  17989602
  06 Mar 2015 16:46
 • Za Rezanje (Furnira), Framire (Idigbo, Baji, Lidia)

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta(tržišni naziv): Framire (Idigbo, Baji, Lidia), Kvalitet: A/B (prva), Količina: 100000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 90+ m, Dužina: 3+ m
 • Ponuda
  17989590
  06 Mar 2015 15:32
 • Za Rezanje (Furnira), Sipo (Utile, Asseng, Mufumbi)

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta(tržišni naziv): Sipo (Utile, Asseng, Mufumbi), Kvalitet: A/B (prva), Količina: 100000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 70+ m, Dužina: 3+ m
 • Ponuda
  17989587
  06 Mar 2015 15:19
 • Za Rezanje (Furnira), Teak

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta(tržišni naziv): Teak, Kvalitet: A/B (prva), Količina: 100000 m3 mesečno, Prečnik: 90+ m, Dužina: 3+ m
 • Ponuda
  17989586
  06 Mar 2015 15:14
 • Za Rezanje (Furnira), Wenge

 • Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta(tržišni naziv): Wenge, Kvalitet: A/B (prva), Količina: 100000 m3 mesečno, Prečnik: 3+ m, Dužina: 3+ m