Vidi Drvene Daske Dobavljačima I Kupcima - Najveći Drvna Mreza

 • Potražnja
  18148271
  08 Aug 2017 09:55
 • Samica,, Sibirski Ariš

 • Debljina Dužina Kvalitet
  25-35 mm 3-5 m -
 • Tip: Samica,, Vrsta drveta: Sibirski ariš, Porijeklo: Rusija, Količina: 50 m3 mesečno
 • Češka Republika
 • Ponuda
  17891015
  05 Aug 2017 04:04
 • Rekonstituisani Bulovi, Ariš

 • Debljina Dužina Kvalitet
  28; 32; 38; 50; 63 mm 4000; 6000 mm -
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Porijeklo: Rusija, Količina: 3.0 - 4.0 m3 mesečno, Širina: 300+ mm
 • Ponuda
  18171738
  08 Aug 2017 15:00
 • Samica,, Bor - Crveno Drvo, PEFC/FFC

 • Debljina Dužina Kvalitet
  24 mm 4 m i
 • Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Austrija, Količina: 1 - 3,3 m3 Spot - 1 put
 • anoniman
 • Austrija
 • Ponuda
  18171742
  08 Aug 2017 14:59
 • Rekonstituisani Bulovi, Cembran Pine, Swiss Pine -

 • Debljina Dužina Kvalitet
  26 mm 3-4 m i
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Cembran Pine, Swiss Pine - (Pinus cembra), Porijeklo: Austrija, Količina: ~2 - 7,73 m3 Spot - 1 put
 • anoniman
 • Austrija
 • Ponuda
  17946165
  02 Aug 2017 13:02
 • Rekonstituisani Bulovi, Jela , Jela -Bjelo Drvo

 • Debljina Dužina Kvalitet
  40-100 mm 3-6 m 0/iii
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Njemačka, Količina: 30.0 - 500.0 m3 Spot - 1 put
 • Becker`s Blockhaus GmbH
 • Njemačka (Ferna)
 • Ponuda
  18179074
  02 Aug 2017 10:40
 • Rekonstituisani Bulovi, Cembran Pine, Swiss Pine -

 • Debljina Dužina Kvalitet
  28; 38; 48; 58; 78; 98; mm 3000-5000 mm i
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Cembran Pine, Swiss Pine - (Pinus cembra), Količina: 30 - 900 m3 Spot - 1 put
 • Ponuda
  18179153
  02 Aug 2017 16:41
 • Rekonstituisani Bulovi, Ariš

 • Debljina Dužina Kvalitet
  35; 55 mm 2+ m -
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Porijeklo: Rumunija, Količina: 1 - 100 m3 Spot - 1 put
 • Rumunija
 • Potražnja
  18050420
  18 Aug 2017 16:13
 • Rekonstituisani Bulovi, Jela -Bjelo Drvo

 • Debljina Dužina Kvalitet
  55 mm 2000; 4000 mm (*)CD_GradingSof_Ro_Sawn_Timber_A
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 22 m3 mesečno
 • Rumunija
 • Ponuda
  18178435
  27 Jul 2017 17:19
 • Samica,, Ariš

 • Debljina Dužina Kvalitet
  32 mm 2500-3000-4000 mm 1
 • Tip: Samica,, Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Količina: 30 - 30 m3 Spot - 1 put , Širina: 250-320 mm
 • Potražnja
  18180636
  15 Aug 2017 12:24
 • Rekonstituisani Bulovi, Bor - Crveno Drvo

 • Debljina Dužina Kvalitet
  21 - 23 mm 3980 mm C16
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 200 m3 mesečno, Širina: 210 - 220 mm
 • Njemačka
 • Ponuda
  18160330
  13 Aug 2017 12:51
 • Rekonstituisani Bulovi, Ariš

 • Debljina Dužina Kvalitet
  30; 50 mm -- mm -
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Količina: 40 m3 Spot - 1 put
 • Rumunija
 • Ponuda
  18035823
  12 Aug 2017 04:35
 • Rekonstituisani Bulovi, Jela -Bjelo Drvo

 • Debljina Dužina Kvalitet
  25+ mm 2000+ mm (*)CD_GradingSof_Ro_Sawn_Timber_A
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1000 m3 mesečno
 • Ponuda
  18034971
  11 Aug 2017 12:49
 • Rekonstituisani Bulovi, Sibirski Ariš

 • Debljina Dužina Kvalitet
  27(30)/31(34) mm 4000/6000 mm -
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Sibirski ariš, Porijeklo: Rusija, Količina: 60 m3 mesečno
 • Letonija
 • Ponuda
  18154739
  10 Aug 2017 10:25
 • Rekonstituisani Bulovi, Jela , Jela -Bjelo Drvo

 • Debljina Dužina Kvalitet
  50 mm 2000+ mm -
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: - m3 Spot - 1 put , Širina: 100+ mm
 • Rumunija
 • Potražnja
  18151421
  17 Jul 2017 10:18
 • Polusamica, Ariš

 • Debljina Dužina Kvalitet
  26; 32; 50; 63 mm 5 - 6 m 1
 • Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Količina: 400 m3 mesečno
 • DAP , Njemačka
 • Ponuda
  18177640
  21 Jul 2017 09:53
 • Rekonstituisani Bulovi, Bor - Crveno Drvo, FSC

 • Debljina Dužina Kvalitet
  30 / 34 mm 3000 mm -
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Poljska, Količina: 30 - 200 m3 mesečno
 • Ponuda
  18141826
  19 Jul 2017 05:19
 • Samica,, Ariš

 • Debljina Dužina Kvalitet
  25; 35; 50 mm 3000; 4000 mm -
 • Tip: Samica,, Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Porijeklo: Rumunija, Količina: 100 m3 Spot - 1 put
 • Rumunija
 • Potražnja
  18174967
  18 Jul 2017 05:12
 • Rekonstituisani Bulovi, Jela -Bjelo Drvo

 • Debljina Dužina Kvalitet
  -- mm -- mm -
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Ukrajina, Količina: 500-800 m3 mesečno
 • Rumunija
 • Potražnja
  18177060
  17 Jul 2017 14:20
 • Samica,, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

 • Debljina Dužina Kvalitet
  22 mm 2000; 2750; 3250; 3500; 4000; 4250 mm -
 • Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Norveška, Količina: 400 m3 mesečno, Širina: 100-150 mm
 • DDP , Rumunija
 • Rumunija
 • Ponuda
  18179215
  03 Aug 2017 09:12
 • Rekonstituisani Bulovi, Bor - Crveno Drvo

 • Debljina Dužina Kvalitet
  54,25 mm 3 m -
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 2 m3 Spot - 1 put
 • Ponuda
  18178700
  02 Aug 2017 16:11
 • Polusamica

 • Debljina Dužina Kvalitet
  2,5 cm 2,40 m -
 • Tip: Polusamica, Porijeklo: Urugvaj, Količina: 300 - 1500 m3 mesečno, Širina: 15-18-20 cm
 • anoniman
 • Urugvaj
 • Potražnja
  18178936
  01 Aug 2017 10:29
 • Picea Abies, Spruce, Pin., Ash

 • Debljina Dužina Kvalitet
  32 mm 2100/4200/,6000 mm C16
 • Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Sibirski bor, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sibirska smreka, Količina: 50 40'kontejner Spot - 1 put
 • Srbija
 • Ponuda
  18176884
  16 Jul 2017 11:28
 • Samica,, Ariš , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

 • Debljina Dužina Kvalitet
  25/50 mm 1-6 m -
 • Tip: Samica,, Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Rusija, Količina: 100 - 100 m3 Spot - 1 put
 • Ponuda
  18153286
  31 Jul 2017 10:54
 • Polusamica, Bor - Crveno Drvo

 • Debljina Dužina Kvalitet
  50 mm 2400 - 4000 mm -
 • Tip: Polusamica, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 100 m3 Spot - 1 put
 • Potražnja
  17975939
  01 Aug 2017 10:17
 • Jele PICEA ABIES 200m3 mesecno A klasa ,35mm

 • Debljina Dužina Kvalitet
  35 mm 2.1 m 0A
 • Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 150.0 - 250.0 m3 mesečno, Širina: 300-700 mm
 • CIF , Srbija
 • Srbija
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju