Tvrdo Klade I Rezano Drvo Za Prodaju - Fordaq

1706 Pronađeni rezultati

 • Ponuda
  17996206
  26 Apr 2015 12:21
 • Četvrtače, Hrast (evropski)

 • Debljina Širina Kvalitet
  100,120,150,200,250,300 mm 100,120,150,200,250,300 mm QF1a/1bx, QF2/3, QF2/3x, QF3x, QF3/4x
 • Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast (evropski), Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 2500-6000 mm
 • Ponuda
  17996033
  24 Apr 2015 12:15
 • Friza, Beech (Europe)

 • Debljina Širina Kvalitet
  27 mm 50 mm 4FC
 • Tip: Friza, Vrsta drveta: Beech (Europe), Količina: 50 m3 mesečno, Dužina: 900-2,500 mm
 • anoniman
 • Češka Republika
 • Ponuda
  17996205
  26 Apr 2015 12:03
 • Okrajčena Daska, Hrast (evropski)

 • Debljina Širina Kvalitet
  20,27,32,42,50 mm 140,185,230,280 mm II,III,IV
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast (evropski), Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 2500-4000 mm
 • Ponuda
  17965526
  25 Apr 2015 05:41
 • Okrajčena Daska, Beech (Europe)

 • Debljina Širina Kvalitet
  25; 52 mm 80+ mm A
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Beech (Europe), Količina: 150.0 - 150.0 m3 Spot - 1 put , Dužina: --- mm
 • Potražnja
  17993183
  24 Apr 2015 10:39
 • Friza, Hrast (evropski)

 • Debljina Širina Kvalitet
  6,2 mm 230 mm F 1
 • Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast (evropski), Količina: 1500 m3 mesečno, Dužina: 1040; 1250; 1450; 2450 mm
 • Potražnja
  17990984
  23 Apr 2015 09:08
 • Okrajčena Daska, Beech (Europe), proaspat debitat, neaburit

 • Debljina Širina Kvalitet
  25; 38; 50; 60; 80 mm 10-40 mm A
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Beech (Europe), Glavna karakteristika: proaspat debitat, neaburit, Količina: 2000.0 - 2500.0 m3 mesečno, Dužina: 0.30-4.00 m
 • Potražnja
  17996143
  25 Apr 2015 08:04
 • Okrajčena Daska, Ash (White)(Europe)

 • Debljina Širina Kvalitet
  75 mm 200 mm A
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Ash (White)(Europe), Količina: 10 m3 Spot - 1 put , Dužina: 800 mm
 • Potražnja
  17996125
  25 Apr 2015 04:10
 • Okrajčena Daska, Hrast (evropski)

 • Debljina Širina Kvalitet
  27 mm 190 mm F 2
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast (evropski), Količina: 2 40'kontejner mesečno, Dužina: 2100 mm
 • Ponuda
  17992397
  24 Apr 2015 20:05
 • Okrajčena Daska, Beech (Europe)

 • Debljina Širina Kvalitet
  25,50,80 mm 80-350 mm A B
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Beech (Europe), Količina: 500 m3 mesečno, Dužina: 0,3-3,5 m
 • Potražnja
  17994130
  24 Apr 2015 20:05
 • Okrajčena Daska, Beech (Europe)

 • Debljina Širina Kvalitet
  50 mm 150+ mm A/B
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Beech (Europe), Količina: 50 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2100+ m
 • Ponuda
  17991541
  24 Apr 2015 20:05
 • Okrajčena Daska, Beech (Europe)

 • Debljina Širina Kvalitet
  50; 80 mm 80+ mm A/B
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Beech (Europe), Količina: 300.0 - 500.0 m3 mesečno, Dužina: 0.4-4.0 m
 • Potražnja
  17996081
  24 Apr 2015 15:57
 • Okrajčena Daska, Hrast (evropski)

 • Debljina Širina Kvalitet
  27 mm 260 mm Neobrađen/rustičan
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast (evropski), Količina: 30 m3 mesečno, Dužina: 2200 mm
 • anoniman
 • Belgija
 • Potražnja
  17996080
  24 Apr 2015 15:51
 • Okrajčena Daska, Hrast (evropski)

 • Debljina Širina Kvalitet
  27 mm 220 mm Neobrađen/rustičan
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast (evropski), Količina: 30 m3 mesečno, Dužina: 2000 mm
 • anoniman
 • Belgija
 • Ponuda
  17993210
  24 Apr 2015 11:25
 • Okrajčena Daska, Hrast (evropski), PEFC

 • Debljina Širina Kvalitet
  18 mm 150 mm F 1b
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast (evropski), Glavna karakteristika: PEFC, Količina: 20-30 m3 mesečno, Dužina: 450-2000 mm
 • Ponuda
  17993212
  24 Apr 2015 11:24
 • Okrajčena Daska, Hrast (evropski), PEFC

 • Debljina Širina Kvalitet
  18 mm 150 mm F 1a
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast (evropski), Glavna karakteristika: PEFC, Količina: 25 m3 mesečno, Dužina: 450-2000 mm
 • Ponuda
  17995690
  22 Apr 2015 09:15
 • Okrajčena Daska, Chestnut (Europe)

 • Debljina Širina Kvalitet
  27 mm 60; 230 mm F A
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Chestnut (Europe), Količina: 3.0 - 592.0 m3 Spot - 1 put , Dužina: 700; 1900 mm
 • Ponuda
  17995985
  24 Apr 2015 08:59
 • Friza, Beech (Europe)

 • Debljina Širina Kvalitet
  27. 55 mm 27. 45. 55. mm A
 • Tip: Friza, Vrsta drveta: Beech (Europe), Količina: 200 -250 m3 mesečno, Dužina: 270. 370. 520. 780. mm
 • Ponuda
  17995982
  24 Apr 2015 08:32
 • Četvrtače, Beech (Europe)

 • Debljina Širina Kvalitet
  25; 27 mm 58; 68; 76; 95 mm AB
 • Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Beech (Europe), Količina: 20.0 - 40.0 m3 Spot - 1 put , Dužina: 300-800 mm
 • Ponuda
  17987468
  24 Apr 2015 11:24
 • Okrajčena Daska, Hrast (evropski), PEFC

 • Debljina Širina Kvalitet
  18 mm 105 mm F 1bXX
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast (evropski), Glavna karakteristika: PEFC, Količina: 25 m3 mesečno, Dužina: 350-1500 mm
 • Ponuda
  17966754
  25 Apr 2015 00:44
 • Okrajčena Daska, Molid/Brad, Proaspat taiata

 • Debljina Širina Kvalitet
  28; 32; 42; 50; 60 mm 150; 450 mm A-B
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Molid/Brad, Glavna karakteristika: Proaspat taiata, Količina: 500.0 - 700.0 m3 mesečno, Dužina: 2100; 4000; 5000 mm
 • Ponuda
  17962923
  24 Apr 2015 06:13
 • Okrajčena Daska, Beech (Europe)

 • Debljina Širina Kvalitet
  20+ mm 80+ mm A
 • Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Beech (Europe), Količina: 100.0 - 100.0 m3 mesečno, Dužina: --- mm
 • Ponuda
  17962922
  24 Apr 2015 06:13
 • Wooden railways slippers

 • Debljina Širina Kvalitet
  160 mm 260 mm A
 • Tip: Traverse, Vrsta drveta: Beech (Europe), Glavna karakteristika: Termički obrađeno, Količina: 100.0 - 200.0 m3, Dužina: 2600 mm
 • Potražnja
  17975777
  24 Apr 2015 20:12
 • Friza, Hrast (evropski), CALITATE RUSTIC

 • Debljina Širina Kvalitet
  32 mm 150 mm RUSTIC
 • Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast (evropski), Glavna karakteristika: CALITATE RUSTIC, Količina: 200.0 - 300.0 m3, Dužina: 2500; 2750; 3000; 3250; 3500 mm
 • Ponuda
  17982801
  24 Apr 2015 20:12
 • Friza, Hrast (evropski), uscat in uscatoare specializate

 • Debljina Širina Kvalitet
  32 mm 150/200 mm B/C/RUSTIC
 • Tip: Friza, Vrsta drveta: Hrast (evropski), Glavna karakteristika: uscat in uscatoare specializate, Količina: 30.0 - 50.0 m3 mesečno, Dužina: 1000-2250 mm