Kupiti Ili Prodati Kuća - Baraka

Tip: Kuća - Baraka Očistiti sve
Ponuda 18224571 15 Jul 2018 11:28

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rusija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 50 - 1000 m3 Spot - 1 put , Visina: 145-195 mm, Širina: 120-240 mm, Dužina: 13500 mm
Logarthouse
Rusija (Rubtsovo)
Stopa odgovora:
Visoko
Cijena: EUR 350
Ponuda 17953636 16 Jul 2018 04:41

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 10.0 - 20.0 komada mesečno, Gradilište: 70.0 m2 (sqm)
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18198710 12 Jul 2018 11:47

Kuća - Baraka, Sibirski Bor

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rusija, Tip masivnog drveta: Azijsko meko drveće, Vrsta drveta: Sibirski bor, Količina: 25 m3 mesečno
Rusija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 17857485 22 Jun 2018 11:11

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1.0 - 1.0 komada mesečno
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 17916976 15 Jul 2018 06:53

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1.0 - 2.0 komada mesečno, Širina: 7.9 m, Dužina: 8.83 m, Gradilište: 64.0 m2 (sqm)
SC FRAGETICO GROUP SRL
Rumunija (Campina)
Stopa odgovora:
Srednje
EXW
Ponuda 17925248 06 Jul 2018 06:15

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1.0 - 10.0 m3 mesečno, Širina: 9.12 mm, Dužina: 13.0 mm, Gradilište: 172.0 m2 (sqm)
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Ponuda 18002812 03 Jul 2018 05:46

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 7.0 - 10.0 komada godišnje
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 17960635 15 Jun 2018 08:04

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 8.0 - 65.0 m3 Spot - 1 put
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Ponuda 17968767 24 Jun 2018 04:59

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 5.0 - 10.0 m3 mesečno
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW
Potražnja 18216808 09 Jun 2018 08:59

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1 m3 mesečno, Širina: 7.0 m, Dužina: 8.00 m, Gradilište: 64.0 m2 (sqm)
Italija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18219378 08 Jun 2018 17:02

Kuća - Baraka, Bor - Crveno Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Letonija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 5 - 33 m3 mesečno, Gradilište: 12-250 m2 (sqm)
Letonija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 17984438 07 Jun 2018 11:25

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 12 komada godišnje
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 17989581 11 Jun 2018 07:16

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1.0 - 10.0 komada mesečno, Širina: 9.12 mm, Dužina: 13.0 mm, Gradilište: 172.0 m2 (sqm)
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Ponuda 17975423 29 May 2018 05:12

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1.0 - 2.0 m3 mesečno, Gradilište: 110.0 m2 (sqm)
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
DAP , Francuska
Ponuda 17914648 10 May 2018 09:56

Comfortable family house with a total surface of 94,50 m2

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1.0 - 10.0 komada mesečno, Visina: 3.3 m, Širina: 7.5 m, Dužina: 12.6 m, Gradilište: 101.6 m2 (sqm)
KORONDI ARCSO SRL
Rumunija (Corund)
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Potražnja 18216809 18 May 2018 10:32

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1 komada mesečno, Širina: 7.0 m, Dužina: 8.00 m, Gradilište: 64.0 m2 (sqm)
Italija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 17914015 15 Jul 2018 06:53

Wood house FRG 54+9T

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1.0 - 10.0 komada mesečno, Širina: 5.8 m, Dužina: 10.9 m, Gradilište: 54.0 m2 (sqm)
SC FRAGETICO GROUP SRL
Rumunija (Campina)
Stopa odgovora:
Srednje
EXW
Ponuda 18190705 02 May 2018 00:16

Kuća - Baraka, Sibirski Ariš, Sibirski Bor, Sibirska Smreka

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rusija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Sibirski ariš, Sibirski bor, Sibirska smreka, Količina: 50 - 50 m2 (sqm) Spot - 1 put
Njemačka
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 17998404 27 Apr 2018 11:00

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: - komada Spot - 1 put
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 17998272 22 Apr 2018 08:01

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 10 komada godišnje, Gradilište: 240 m2 (sqm)
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
DAP , Francuska
Ponuda 18137647 06 Apr 2018 04:18

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1 komada mesečno
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 17858581 03 Jun 2018 05:05

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1.0 - 10.0 m3 mesečno
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
Ponuda 18208877 21 Mar 2018 13:09

Kuća - Baraka, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rusija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 20 - 200 m3 godišnje
Rusija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 18068096 06 Mar 2018 10:31

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 10 komada godišnje
Rumunija
Stopa odgovora:
Srednje
Ponuda 17989523 23 Mar 2018 04:10

Kuća - Baraka, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Rumunija, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 1.0 - 2.0 komada mesečno
anoniman
Rumunija
Stopa odgovora:
Nisko
EXW , Rumunija
Niste našli ono što tražite? Objavi ponudu Objavi potražnju