Filter results
 • 51-100 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Vlasnici šume , Zadruga vlasnika šuma
  • FSC
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Šumski sakupljač - izvođač radova sječa , Zadruga vlasnika šuma

 OCOLUL SILVIC SOIMI RA

(Rumunija, Soimi)
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 • 11-20 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Vlasnici šume , Zadruga vlasnika šuma
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma
 • 51-100 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Vlasnici šume , Zadruga vlasnika šuma
  • FSC
 • 6-10 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma

 SC CERASUS AVIUM SRL

(Rumunija, Bucuresti)
 • 1-5 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Vlasnici šume , Zadruga vlasnika šuma
  • ISO (9000 ou 14001)

 OCOLUL SILVIC DEALUL SIBIULUI RA

(Rumunija, Sura Mare)
 • 21-50 Djelatnicima
 • Aktivnostima :
  Zadruga vlasnika šuma

Imajte na umu da samo odabrani broj naših članova su u imeniku.
Da bi došli do svih naših članova na najefikasniji način, postavite vaše ponude ili potražnje na tržištu.