Imenik

2644 Pronađeni rezultati
  • Tsuzuki Corporation

   • , 117 Djelatnicima
   • Uvoznik - magacioneri - distributeri , Tradicinalne grede , Industrijalizirane strukture - preprađene
   • Trgovska kompanija, Uvoznik, Izvoznik
    • PEFC
  • SC BIOFUELROM INTERNATIONAL SRL

   • , 22 Djelatnicima
   • Pilana lišćara , Ljepljene uvezne grede
   • Proizvođač/Izrađivač
  • ARDI Andrzej Radzimski

   • , 50 Djelatnicima
   • Parket - drv. Pod (šipod) , Industrijalizirane strukture - preprađene
   • Ostalo
  • Duy Tan Ply

   • , 50 Djelatnicima
   • Furnirani paneli – obrađeni paneli – ukrasni paneli – melaminski paneli , Lamibois - LVL
   • Proizvođač/Izrađivač
  • Viettelimex

   • , 2000 Djelatnicima
   • Uvoznik - magacioneri - distributeri , Tradicinalne grede , Industrijalizirane strukture - preprađene , Grede od ljepljenih lamela , Lamibois - LVL , Ljepljene uvezne grede
   • Distributer/Prodavac na veliko
  • Jonckheere Wood NV

   • , 90+ Djelatnicima
   • Tradicinalne grede
   • Proizvođač/Izrađivač
  • Usiwood

   • , 2 Djelatnicima
   • Grede od ljepljenih lamela
   • Proizvođač/Izrađivač
  • Baranivsky DOK Ltd

   • , 45 Djelatnicima
   • Granulati ogrejnog drveta , Industrijalizirane strukture - preprađene
   • Proizvođač/Izrađivač
  • Universal Plywoods (Pty) Ltd.

   • , 12 Djelatnicima
   • Uvoznik - magacioneri - distributeri , Industrijalizirane strukture - preprađene , Grede od ljepljenih lamela , Lamibois - LVL , Ljepljene uvezne grede
   • Trgovska kompanija, Uvoznik, Izvoznik
    • FSC
  • Forglade

   • , 10 Djelatnicima
   • Pilana četinara , Tradicinalne grede
   • Proizvođač/Izrađivač
  • SC REISAN SRL

   • , 28 Djelatnicima
   • Kuća od brvana , Tradicinalne grede , Ljepljene uvezne grede
   • Proizvođač/Izrađivač
  • SC MAGILS-Z.V. SRL

   • , 6 Djelatnicima
   • Pilana lišćara , Tradicinalne grede , Ljepljene uvezne grede
   • Proizvođač/Izrađivač
  • BOIS DU ROUERGUE SA

   • , 14 Djelatnicima
   • Pilana četinara , Tradicinalne grede
   • Proizvođač/Izrađivač
    • PEFC
    • CE
  • Bois- Marketing

   • , 1 Djelatnicima
   • Ostalo , Tradicinalne grede , Industrijalizirane strukture - preprađene , Grede od ljepljenih lamela , Lamibois - LVL , Ljepljene uvezne grede
   • Trgovska kompanija, Uvoznik, Izvoznik
  • Pilana Radić d.o.o.

   • , 3 Djelatnicima
   • Pilana lišćara , Tradicinalne grede
   • Proizvođač/Izrađivač
    • ISO 9000
  • SC POP FRANCE SRL

   • , 80 Djelatnicima
   • Pilana lišćara , Ljepljene uvezne grede
   • Proizvođač/Izrađivač
    • FSC
  • SC FORESTA ARGES SA

   • , 300 Djelatnicima
   • Proizvođač nastavljenih ili lijepljenih dijelova , Grede od ljepljenih lamela
   • Proizvođač/Izrađivač
    • ISO (9000 ou 14001)
    • ISPM 15
  • SC KEDVES IMPORT EXPORT SRL

   • , 21 Djelatnicima
   • Pilana četinara , Industrijalizirane strukture - preprađene , Grede od ljepljenih lamela
   • Proizvođač/Izrađivač
    • ISO (9000 ou 14001)
  • SC WEGLAND ALPIN SRL

   • , 61 Djelatnicima
   • Pilana lišćara , Grede od ljepljenih lamela , Ljepljene uvezne grede
   • Proizvođač/Izrađivač
    • ISO (9000 ou 14001)
  • SC CONINVEST SRL

   • , 49 Djelatnicima
   • Eksploatator šume , Tradicinalne grede , Industrijalizirane strukture - preprađene , Grede od ljepljenih lamela , Lamibois - LVL , Ljepljene uvezne grede
   • Proizvođač/Izrađivač
  • AMADEEA FOREST SRL

   • , 15 Djelatnicima
   • Uvoznik - magacioneri - distributeri , Tradicinalne grede , Industrijalizirane strukture - preprađene , Ljepljene uvezne grede
   • Trgovska kompanija, Uvoznik, Izvoznik
  • S.F.B.

   • , 10 Djelatnicima
   • Pilana četinara , Tradicinalne grede
   • Proizvođač/Izrađivač
    • PEFC
  • Holzwerk Franz Obermeier GmbH

   • , 160 Djelatnicima
   • Pilana lišćara , Grede od ljepljenih lamela
   • Proizvođač/Izrađivač
  • Forneby Polska Sp. z o.o.

   • , 2 Djelatnicima
   • Uvoznik - magacioneri - distributeri , Industrijalizirane strukture - preprađene
   • Proizvođač/Izrađivač
  • ANTONIO SANESI

   • , 1 Djelatnicima
   • Šperploča - multiplex , Lamibois - LVL
   • Agent