Imenik

18 Pronađeni rezultati

Detski Nameštaj Tvrtke Makedonija

  • Mebel Inzinering

   • , 85 Djelatnicima
   • Prozori , Detski nameštaj
    • ISO (9000 ou 14001)
  • ARTING

   • , 32 Djelatnicima
   • Vrata - okovratnici , Detski nameštaj
   • Proizvođač/Izrađivač
    • ISO (9000 ou 14001)
  • divajn

   • , 40 Djelatnicima
   • Nosači - oplata , Detski nameštaj
   • Proizvođač/Izrađivač
    • ISO (9000 ou 14001)
  • SEA

   • , 10 Djelatnicima
   • Nameštaj za dnevne sobe , Detski nameštaj
   • Proizvođač/Izrađivač
  • DIVAJN

   • , 150 Djelatnicima
   • Nameštaj za kuhinje , Detski nameštaj
   • Proizvođač/Izrađivač
    • ISO (9000 ou 14001)
  • Мebling dooel

   • , 3 Djelatnicima
   • Nameštaj za kuhinje , Detski nameštaj
   • Proizvođač/Izrađivač
  • tiveko

   • , 20 Djelatnicima
   • Preprodavci polovnih mašina za obradu drveta , Detski nameštaj
   • Trgovska kompanija, Uvoznik, Izvoznik
    • PEFC
    • FSC
    • EMAS
    • ISO (9000 ou 14001)
    • ISPM 15
  • ELA-MAK

   • , 15 Djelatnicima
   • Pilana lišćara , Detski nameštaj
    • PEFC
  • Apostolovski enterieri

   • , 5 Djelatnicima
   • Nameštaj za dnevne sobe , Detski nameštaj
  • Prestiz-dizajn

   • , 5 Djelatnicima
   • Nameštaj za dnevne sobe , Detski nameštaj
   • Proizvođač/Izrađivač
  • Tehnoproekt 2

   • , 6 Djelatnicima
   • Prozori , Detski nameštaj
   • Trgovska kompanija, Uvoznik, Izvoznik
  • Farma Alpine DOOEL

   • , 10 Djelatnicima
   • Vlasnici šume , Detski nameštaj
   • Trgovska kompanija, Uvoznik, Izvoznik
  • vibadizajn

   • , 10- Djelatnicima
   • Proizvođač dojelova za namještaj , Detski nameštaj
   • Proizvođač/Izrađivač
  • Bujoto

   • , 170 Djelatnicima
   • Nameštaj za kuhinje , Detski nameštaj
   • Trgovska kompanija, Uvoznik, Izvoznik
    • ISO (9000 ou 14001)
  • Magnus GROUP d.o.o.e.l.

   • , 20 Djelatnicima
   • Nameštaj za dnevne sobe , Detski nameštaj
   • Proizvođač/Izrađivač
  • DAM-KOM

   • , 6 Djelatnicima
   • Nameštaj za spavaće sobe , Detski nameštaj
   • Prodavac na malo
  • STUDIO 2

   • , 20 Djelatnicima
   • Hoteli, stanovi, restorani sa nameštajom po narudžbi , Detski nameštaj
   • Proizvođač/Izrađivač
  • Bording d.o.o.e.l.

   • , 60 Djelatnicima
   • Masivne ploče - nastavljene - lijepljene , Detski nameštaj
   • Proizvođač/Izrađivač